אושר תקציב על סך 14 מליארד לשיקום הכלכלה

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית: הרחבת תכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות עם משבר הקורונה ב־14 מיליארד ₪

אושר תקציב על סך 14 מליארד לשיקום הכלכלה משה גפני

במהלך הדיון העלו חברי הוועדה סוגיות שונות הדורשות טיפול במסגרת מנגנוני הסיוע,.

וכן דרישה לדיווח הוועדה, שנכללה לבסוף במסגרת החוק.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין כי כלל הסוגיות הנוגעות לתעסוקה והחזרת עובדים וכן לעניין המגזר השלישי, יעלו לדיון במסגרת החוק הייעודי לכך, שיובא לדיון בוועדה בימים הקרובים:
"בשם הקואליציה והאופוזיציה, לא יכול להיות שאנשי המגזר השלישי לא יקבלו סיוע, שעה שהוא דרוש להם לפעמים אפילו יותר מאחרים"

הוועדה השיגה השיג נוסף: לפי דרישת חבריה נקבע הקריטריונים לצורך חלוקת חצי מיליארד שקלים למעסיקים שלא פיטרו את עובדיהם, שיאושרו במסגרת החוק לעידוד החזרת עובדים לעבודה, ידרשו את אישור ועדת הכספים, זאת במטרה לפעול למיטוב המתווה לטובת בעלי עסקים שלא פיטרו עובדים.

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020 .

ההצעה שמאפשרת את הגדלת תקציב המדינה לשנת 2020, מעבר לתקציב ההמשכי, קובעת כי יתוקן החוק שאושר לפני כחודשיים, וקובע בין היתר תכנית כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורונה.

זאת מכיוון שהתכנית הוכנה בתנאי אי ודאות הן לגבי ההגבלות המוטלות לצורך צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן והתפשטות הנגיף בעולם.

לצורך כך, נקבע כי יוגדלו הסכומים הקבועים בהוראת השעה, בהיקף של 14 מיליארד שקלים חדשים ותתוקן חלוקת הסכומים בין המרכיבים השונים, זאת על מנת לאפשר הוצאת סכומים לטובת תחומים שלהם לא ניתן מענה במסגרת הוראת השעה וכן לטובת האצה כלכלית וסיוע לאוכלוסיות נוספות.

בדברי ההסבר לתוכנית, מצוין כי הרחבתה מובאת כדי לסייע בשלושה תחומים שבהם המענה שניתן בתכנית שאושרה היה מוגבל ביחס למצב המשק כפי שהוא – עידוד תעסוקה, סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בשל מאפייניהם הייחודיים, והערכות המשק הישראלי להתנהלות ב"שגרת קורונה".

בנוסף מצוין כי מוצע להרחיב את התוכנית למהלכים נוספים הנדרשים למשק בתקופה זו.

סכום התוספת אמור להיפרס עד לתום שנת התקציב, או עד להעברת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם בניהם, וכן מצוין כי ייתכנו שינויים נוספים במסגרת החוק, בהמשך השנה, לפי הצורך.

החוק מציע להקטין את העברת הכספים לביטוח לאומי, שנקבעה בתיקון הקודם, זאת נוכח התכנית לעידוד תעסוקה, המוצעת כחלק מהתיקון לחוק, שצפויה להגדיל את אחוז התעסוקה.

במסגרת החוק נקבע לדרישת חברי הוועדה, כי יועברו לוועדת הכספים דיווחים לעניין יישום התקציב בפועל.

בהצעה תוספת של כ-15.5 מיליארד ש"ח לתקציבי הנושאים השונים שנכללו בהוראת השעה הראשונה, שאישרה הוועדה בחודש אפריל, ובמקביל תהיה הפחתה של 1.5 מיליארד ש"ח בתקציב להחזר חובות למוסד לביטוח לאומי כאמור.

מניתוח של מכון המחקר והמידע של הכנסת למסמך התקציב, עולה כי על פי השינוי המוצע תינתן תוספת תקציב כמעט לכל הנושאים למעט סעיף "הנחות בארנונה".

הסעיף בגינו מבוקשת תוספת התקציב הגדולה ביותר הוא סעיף "מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים", תוספת של 7 מיליארד ש"ח, וסעיף "עלות תקציבית של פתרונות אשראי" הוא הסעיף בו אחוז התוספת המתבקשת הוא הגדול ביותר, תוספת של 138%.

במסגרת התוספת הנוכחית לחוק, נקבעו התוספות הבאות לתוכנית הסיוע:

בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומענק מידי למשרדי הממשלה – 3 מיליארד ₪, שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 700 מיליון ₪, מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 7 מיליארד ₪.

מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 550 מיליון ₪, עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 3.1 מיליארד ₪, תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – הפחתה של 100 מיליון ₪, מטרות אחרות – 1.25 מיליארד ₪.

מסמך המכון והחקר של הכנסת מסכם כי "מהנתונים במסמך עולה כי במסגרת הצעת החוק מוצע להגדיל את התקציב אותו תוכל להוציא הממשלה בשנת 2020 (או עד אישור תקציב קבוע) ב-14 מיליארד ש"ח נוספים, מסכום של כ-50 מיליארד ש"ח כפי שאושר בחודש אפריל לסכום כולל של כ-64 מיליארד ש"ח לפי החלוקה הבאה:

49.6 מיליארד ש"ח למימון ההוצאות בתחומים השונים, ו-14.6 מיליארד ש"ח שיתווספו לתקציב המועבר למוסד לביטוח לאומי. תוספות אלו הינן ייעודית להוצאות הנוספות בגין מימון הצרכים התקציביים כתוצאה ממשבר הקורונה. בנוסף הוגדל כאמור התקציב השנתי לתשלום חובות".

במסגרת הדיון דרשו חברי הוועדה פירוט של השימושים השונים לתקציב, וכן מענים לבעיות שונות במשק, בהן מענה הולם לאגודות שיתופיות ולעמותות המגזר השלישי, במסגרת מתווה הפיצויים והסיוע.

נתניהו "עבד מסביב לשעון" בשביל שרק שנה הבאה יהיה לנו משכורת, מה נעשה עד אז?
סקרים: עם העליה המשמעותית בתחלואה- 60% מהציבור הישראלי חושש לעתידו הכלכלי
הסכם הסחר החופשי בין ישראל לקולומביה יכנס לתוקף ב-11 באוגוסט 2020
אושר סופית תו סגול מותאם למלונות בישראל
בעקבות סגירתם של בתי המלון, ראש עיריית ירושלים כינס ישיבה דחופה
ניר ברקת: התוכנית הגדולה להצלת 500,000 מקומות עבודה
אושר סופית: הגדלת הקנס על אי–עטיית מסכה מ–200 ל-500 ₪
האזרחים זועמים: ועדת החוקה אישרה: קנס 500 שקל על אי עטיית מסיכה
חברי הכנסת לא יוכלו לוותר על שכרם למען האזרחים
אושר: נתוני האשראי של אזרחי ישראל בימי הקורונה יימחקו ולא יעשה בהם כל שימוש