הנהגת ההורים: עתירה לבג''ץ נגד נתניהו

הנהגת ההורים הארצית עתרה נגד ראש הממשלה בדירשה לפתוח את כיתות ז'-י''ב • לטענתם התקיימו "לימודים פרונטאליים במשך פחות מעשרים ימים על פני שנת לימודים"

הנהגת ההורים: עתירה לבג''ץ נגד נתניהו נתניהו

הנהגת ההורים הארצית: ברגעים אלה הוגשה עתירה לבית המשפט העליון כנגד ראש הממשלה וממשלת ישראל להורות להם להפעיל באופן מיידי את מוסדות החינוך בלימודים פרונטאליים עבור תלמידי כיתות ז'-י'.

העתירה הוגשה בשם הנהגת ההורים הארצית ושורה של הורים לתלמידים שנמקים בבתיהם שנה שלמה ומבלי שממשלת ישראל מצאה לנכון למצוא להם פתרון ראוי.

תנועות נוער נפתחו, חדרי כושר, מופעי תרבות ובתי מלון, בתי הספר עברו למתכונת של למידה פרונטאלית עבור מרבית השכבות, אך שעריהם נותרו סגורים בפני תלמידי כיתות ז'-י' שנשארו מסוגרים בבתיהם. מאות אלפי תלמידים שהפגיעה בהם עלתה על כל שיעור ולא ניתן לה כל מענה ראוי.

העתירה מתארת את השתלשלות העניינים ומציגה את העובדה שגם מקבלי ההחלטות עצמם ובראשם שר החינוך סברו שנכון לפתוח את בתי הספר גם עבור תלמידי ז'-י' אך לבסוף התקבלה החלטה שלא על סמך מסד עובדתי ראוי, בשרירותיות, ללא שקילת מלוא העובדות, בחוסר סבירות ותוך פגיעה חמורה ולא מידתית בזכויות יסוד.

אין כל צידוק מדעי, אפידמיולוגי, רפואי או אחר שיכול להצדיק את המשך הפגיעה בילדים אלו, אשר הופקרו לגמרי במהלך ניהול המשבר ואשר "בילו" את הזמן הרב ביותר בלמידה מרחוק ביחס לשאר השכבות - וקיימו לימודים פרונטאליים במשך פחות מעשרים ימים על פני שנת לימודים שלמה.

העתירה נתמכת בחוות דעתו של פרופסור רצף לוי, הסוקרת את המצב העגום של תלמידי ישראל והנזקים ארוכי הטווח שנגרמו להם כתוצאה מסגירת מערכת החינוך ומעבר ללימודים מרחוק באמצעים טכנולוגיים.

למרבה הצער הממשלה ממשיכה את הפגיעה האנושה שנגרמה וממשיכה להיגרם לתלמידים אלו בכל תחומי החיים, הבריאותיים, הנפשיים, החינוכיים, החברתיים ועוד - פגיעה אודותיה מתריעים גורמי המקצוע המובילים בישראל.

הנזקים המצטברים אצל דור העתיד של המדינה אינם נלקחים בחשבון בעת קבלת ההחלטות, אינם נשקלים ואף חמור מכך - הנתונים אודות נזקים והשלכות הרות גורל אלו לא נאספו ולא נותחו מעולם על ידי משרדי הממשלה לצורך ביסוס החלטות בעניין פתיחת או סגירת מערכת החינוך, בין אם בצורה מדורגת ובין אם בכלל.

לו נתונים מעין אלו היו בפני מקבלי ההחלטות, ניתן רק להניח (או לקוות) שהם היו מורים על השבת מלוא התלמידים ללימודים פרונטאליים לאלתר, ובוודאי שעניינם היה קודם בסדר העדיפויות על פני פתיחת קניונים ובתי מלון (מבלי לגרוע מחשיבותם של עסקים אלו).

הנהגת ההורים לא מבקשת כמובן לקבוע לממשלה את סדרי הלימוד, אלו צריכים להיקבע תחת 'מגבלות הקורונה' בהתאם לנסיבות העניין, העיר, רמת התחלואה, שיעור ההתחסנות ועוד, כפי שנעשה לאוכלוסיות התלמידים האחרות.

כל מבוקשם הוא שבהיעדר כל שוני רלוונטי בין תלמידי כיתות ז'-י' לבין תלמידי יתר הכיתות, המצדיק השארתם בבית ללמידה בלתי אפקטיבית באמצעים דיגיטאליים - הראשונים ישובו גם הם לספסל הלימודים לאלתר, כמו שאר שכבות הגיל.

הקרב על הפיזור: כל התרחישים לקראת הישיבה הסוערת
"רצון העם זה ממשלה חלופית": מקלב בדיון על חוק פיזור הכנסת
"אתם צבועים": דברי מקלב בוועדת החוקה על חוק הנאשם
"לא נשב בקואליציה עם תומכי טרור": אמסלם וסמוטריץ' באמירה נחרצת
"מי יודע מה יהיה": פרוש עלה למעונו של הגר"ד לנדו להתייעצות‎‎
"הציבור הישראלי אינו בן ערובה לא ביחס למועד הבחירות ולא לתקנות"
בן גביר: "אתה שותף של אוסאמה, הפכת את הוועדה לקרקס"
במוסד ילחצו על לפיד: אל תשנה מדיניות - תתנגד להסכם עם איראן
בדרך לפריימריז בציונות הדתית - הוקמה הועדה הציבורית
"טיבי יועצו של ערפאת הוא שותפך": בן גביר מגיב ללפיד