איך לקנות עולם הבא? שיעור מרתק בפרשת מצורע | הגר"י צמח שליט"א

פרשת מצורע - שבת הגדול, הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בשיעור מרתק בפרשה

איך לקנות עולם הבא? שיעור מרתק בפרשת מצורע | הגר"י צמח שליט"א

איך לקנות עולם הבא? שיעור מרתק בפרשת מצורע - שבת הגדול | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

בפרשת מצורע התורה הקדושה מלמדת אותנו דרכי חסדיו של הבורא יתברך גם על אותו אדם שנכשל בחטא חמור מאד של בעל לשון הרע, שנעשה מרכבה לשטן וכמעט סילק את השכינה חלילה, וגרם לקטרוגים נוראיים למעלה.

וכעת שנכנע ליבו, הוא יכול לקבל טהרה, ולהכנס חזרה למחנה ישראל. והכהן טורח לצאת אליו ולהשתדל בטהרתו. וכביכול הצרעת עוברת על הציפורים, והאחת נשחטת עם הטומאה שלה, והשניה משולחת, כדי להזהירו שלא ישוב לחטוא.

הזהירות בכבודו של כל יהודי, היא הדרך לזכות לקנין נשמת התורה, שלא תהיה תורה חיצונים שאין בה שום קדושה.

כי התורה זה נשמה, והיא תבוא להיקנות רק למי שהולך בדרכיו של הבורא יתברך, שכל תכלית הבריאה היא להיטיב לכל יהודי ויהודי בשלימות הטוב שיתכן בעולם.

ולכן נאמר כאן "זאת תהיה תורת המצורע", שכעת על ידי טהרה זו יוכל המצורע לקנות את קנין התורה, מה שבעל לשון הרע, התורה הקדושה רוצה לירות בו חיצים והיא מואסת בו ולא רוצה להקנות אליו.

בחסדי שמים כולנו צדיקים ואין בנו בעלי לשון הרע, רק שצריכים זהירות שלא לחלוק כבוד לבעלי לשון הרע, ולא להחניף להם. כבוד חולקים רק לחכמים ישראל וצדיקי אמת. וזה מה שירים את כח הקדושה בעולם. ויקרב את הגאולה השלימה בב"א!

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו