צדיק יסוד עולם | רבי שלמה מזוועהיל | הגר"י אטיאס שליט''א

היום כ''ו באייר, הילולת רבי שלמה מזוועהיל, בן של נין של המגיד מזלוטשוש, תלמיד הבעש''ט

צדיק יסוד עולם | רבי שלמה מזוועהיל | הגר"י אטיאס שליט''א

צדיק יסוד עולם | הילולת רבי שלמה מזוועהיל | הגר"י אטיאס שליט''א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

בבני ברק חגגו שבע ברכות לנכדת המרא דאתרא
שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג
מצפון נקי? יש רק דרך אחת! - הרב אליהו רבי
גם אבא, גם חבר וגם מורה לכל החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לב
צפו בשידור חוזר: הלווית הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל
הדף היומי מסכת נדרים דף לא
מעשה שלך יכול להרוס לך, לילדיך ולנכדיך! | הרב אליהו רבי