בית שמש: פתיחת המגבית לביהמ"ד דקהל חוקי חיים שומרי אמונים

לעשות רצונך - אירוע מרומם לטובת קהל חוקי חיים שומרי אמונים בית שמש בראשות האדמו"ר

בית שמש: פתיחת המגבית לביהמ"ד דקהל חוקי חיים שומרי אמונים מגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמשמגבית - חוקי חיים שומרי אמונים בית שמש

אמש (א) התקיים ברוב פאר והדר אירוע 'לנו ולבנינו' פתיחת המגבית 'לעשות רצונך' לטובת בית המדרש דקהל חוקי חיים שומרי אמונים בית שמש. לקראת יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל חוקי חיים משומרי אמונים זי"ע שיחול בה' אלול הקרוב.

האירוע התקיים באולמי הדר ברמב"ש א' ברוב פאר והדר בהשתתפות חברי קהילת שומרי אמונים בית שמש, הוריהם וידידי הקהילה בראשות האדמו"ר.

את הערב הנחה ברוב כשרון פמ"מ ר' משה טויסיג שפתח בדברים נרגשים וסיפר את זכרונותיו הרוויים בצל קודש הרה"ק בעל החוקי חיים זי"ע

לאחריו קרא אל הדוכן את דומ"ץ הקהילה רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שקידם את פני הבאים בהערכה רבתית, את חשיבות הענין של מקדש מעט ועוד.

לאחריו עלה מנהל מרכז מוסדות שומרי אמונים בארה"ק ר' יהודה לייב אוירינג שדיבר בשם קהילת שומרי אמונים הארצית, על השמחה בהתרחבותה של הקהילה, בחשיבותה של הקהילה. כמו כן כאחד מההורים של כמה מחברי הקהילה. על החובה והזכות של ההורים לתמוך בקהילה למען המשך הדורות.

לאחר מכן התקיימה תוכנית מיוחדת משולב בגראמען וחרוזים משובבי לב מפי הגראמער ר' בן ציון ברכר ובליווי מצגת מרגשת שסחטה דמעות מיושבי האולם.

לקול שירת ההמונים "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים" הופיע האדמו"ר ובחרדת קודש קיבל המנחה ר' משה טויסיג את פני הקודש.

את דבר הקהילה מסר ר' זאב נחום רבינוביץ שדיבר על הזכות והחובה של כל אחד להשתתף במגבית קודש זו. הרחיב על הסייעתא דשמיא המופלאה לה זוכה הקהילה ופנה בדברים נרגשים לקהל הנאספים להיות חלק מהקמת בית מקדש מעט.

כאפרכסת הטו ההמונים את אוזנם לקול דברי האדמו"ר שהרחיב בגודל נתינת צדקה בימי אלול, בחשיבות חברי הקהילה ששמם הולך לפניהם, ועל החובה להתאמץ יותר מכפי היכולת למען מגבית קודש זו. את דבריו סיים בדברי ברכות לרוב לכל המשתתפים במגבית.

לאחריו אמר האדמו"ר כי הביא באמתחתו נר שעוה בו השתמש אביו הרה"ק בעל החוקי חיים משומרי אמונים זי"ע להדליק נר חנוכה באחד מן השנים. האדמו"ר אמר כי הדבר חשוב מאוד אצלו אך לטובת בית המדרש בבית שמש הוא מוכן לתת זאת למי שיתן את הסכום הגבוה ביותר.

את מסע ההתרמה הנחה ברוב כשרון ר' משה טויסיג וכך החלו מגיעים סכומים מבין הקהל.

הפתעת הערב היתה כאשר ר' שלמה בנעט ששימש בקודש אצל הרה"ק בעל החוקי חיים זי"ע הביא באמתחתו מספר חפצי קודש ביניהם מגבות, וחלות דבש שהיו על שולחנו של הרבי זי"ע בחודש תשרי תמורת סכומי כסף נכבדים.

המעמד ננעל בתחושות יד השם שליווה את הצלחת המעמד.

הגרי"ח אוהב ציון: פרשת וירא תשפ"א
כך מתקיימים הברכות שלך • פרשת וירא • צפו
הדף היומי מסכת ראש השנה דף יג
מסר קצר לפרשת וירא • הרב אשר וייס
פנינה יקרה: גלות החולצה של הרב שך
שידור חי: הלווית הגאון רבי מכלוף פחימה זצ"ל
האם צריך לכסות את העיניים באמירת שמע ישראל • הלכה יומית
מה היית עושה במקומו אם אשתך היתה מתפרצת כך? • צפו
אלו הלכות שמיטה נוהגות דוקא בשנה השמינית? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: סגולת מצוות הכנסת אורחים