מקבץ טורי דעה מאת גדי שולמן מירושלים

הברכה והשלום! שמי גדי שולמן רב בשכונת רמות. אני שמח להתארח באתר 'בימה' שנותן במה כשרה וטהורה לפלטפורמות הכשרות בלשון טהורה. כמו את חבריי הרבנים המתארחים בבימה, אשמח לשתף אתכם את כולם בנקודת מבטי אחר הלימוד בבית המדרש.

מקבץ טורי דעה מאת גדי שולמן מירושלים העולם השבוע

אני רוצה להתחיל דוקא מהשריפות והתאונות שקרו השבוע בעולם. אנו אומרים בתוך תפילת יום הכיפורים של "ונתנה תוקף קדושת היום..." "מי במים ומי באש" מי יחיה ומי יחרב". משמע שהכל כבר גזור ועומד מיום כיפור שעבר עלינו.


איני מדבר על הקורונה שעליה זה מכבר יצאו גדולי ישראל שעניינה היא מגזירת בין איש לרעהו. אני מדבר על מה שהגמרא אומרת שבשעת דין בעולם יש רשות לשטן להלך בשוק ולא ילך אדם באמצע הדרך אלא בצד, אבל שלא בשעת הדין ילך אדם באמצע ולא בצד משום שכשאין רשות לשטן הוא הולך בצד. מצד מה הוא הדין כאן. הרי בספרו של התולדות יעקב יוסף כתב שהיצר הוא מלאך שלוח הוא מבורא עולם שעושה את תפקידו הניתן לו. אנו צריכים להבחין מה בורא העולם הוא שרוצה מאיתנו.


יש פה מלכותא דישמיא שהיא אחראית בניהול העולם והיא מתפקדת 24/7 ונותנת הוראות ומיישמת את המהלכים שלה. היא מלכות שאף אחד לא יכול לשפוט אותה ודוקא היא זו שיכולה לשפוט אחרים ואינה נשפטת, מלכות כזו תגיד לי ולך ולכל אחד אחר; למלאות אחריי אחרי מה שביקשתי ממך זה דבר פשוט... בראתי אותך ישר, אל תבקש חשבונות רבים. גדולי התלמוד, גדולי כל הדורות הלכו אחריי באש ובמים, האתה אחריהם, האתה אחריי. אל תשכח שאני מנהיג את העולם ואתה ברשותי ואתה איתי בהשגחה פרטית ומדוקדקת לגרמי גרמים. הנשימות שאני נותן לך עכשיו, הדם שזורם בעורקיך במעגלים תמידיים - זה ממני, האתה תדאג? הלא מי ישום פה לאדם וכו.


הרמב''ן בסוף פרשת בוא אומר שתכלית יצירת האדם מהבורא ותכלית כל הניסים שבכל התורה ובכל זמן ותכלית הכל הוא שיבוא אדם ויודה לאלוקיו שבראו - שיאמר את המילים "ברוך אתה" שהאדם יעשה רק משו פשוט ולא יבקש חשבונות רבים. שיעשה את זה בצורה פשוטה ויאמר את המילים הפשוטות ויפנה לבוראו ויאמר לו - כן 'אתה' בראת אותי - קרי - הכל זה ממך אתה הוא הסיבה והמסובב אתה סיבת כל הסיבות, ולא יחפש אדם לומר סיבות בשביל לומר בראתני כי 'הוא' סיבת כל הסיבות. הוא האל.


אסיים בפרשת השבוע נאמר "והיה עקב תשמעון" לא אדבר עתה על המילה 'עקב' אדבר דוקא על המילה הראשונה - "והיה". אין והיה אלא לשון שמחה. את אשר מבקש בורא העולם מאיתנו אנו צריכים לשמוע את זה בשמחה, עצם השמיעה לו פה היא בשמחה. שבת שלום ומבורך ושבוע מרנין וכל הברכות הטובות אמן.

הרב אורי זוהר זצ"ל: מחיי משחק לחיי תכלית ותוכן
החשיבות המרכזית שבדברי פינדרוס אודות בית המשפט העליון • טור דעה
כל אברך – נשק על ירך! מאמר מיוחד בעקבות הפיגועים בערים החרדיות
נעדרים במגזר החרדי: לא לוותר על אף יהודי • טור כואב
בבין הזמנים "כולנו נפגשים" בבית המדרש
מעון רה"מ הוא לא בית במשחק מונופול
עד דלא ידע: שמחה שאינה תלויה בדבר
מה עומד מאחורי מה שקורה בשמעון הצדיק
"הסערה בנגב מתחוללת בזמן שאנו כלל לא אמורים לטעת עצים"
הגר"ב שרייבר: תרבות יוון בדרך הלימוד