צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק חוקת ובלק התשפ"א

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק חוקת ובלק התשפ"א

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק חוקת ובלק התשפ"א

נושאי השיעור: ביאור מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך מלכי ואלהי, מיהו מהר"י גמאל שהביא מהרי"ץ שם, ועל פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת. פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי בברכות פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על עצמם שלא כיוונו בתפילה, פירוש דברי הירושלמי שם 'שמואל אמר, אנא מנית אפרוחיא' כי הכוונה לביצי בת יענה שהיו בבית הכנסת, ומעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי זה הסבר הפסוק דלהלן גם ציפור מצאה בית וגו' והקשרו לפסוק אשרי יושבי ביתך וגו'. מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים. תשובה לשואל האם אומרים נפילת פנים ('תחנון') כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימני הנמצא במניין שאין אומרים אז נפילת פנים. תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם צער בשבת. בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר במירון, אכן שרו את הפיוט 'לכבוד התנא האלוהַי, רשב"י', שזהו חירוף וגידוף. השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם לאלהים אני י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו'. בעניין המעשה המובא בספר 'אהבת חיים', שמקורו הינו פרי דמיונו של ש"י עגנון, וחובת הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם מקור נאמן.

חוקת ובלק התשפ"א

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: על הרבי מסטמר
פנינה יקרה: ארבעים יום של עת רצון
כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ
מועצת הרבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של כהנא
האם מותר לומר סליחות לפני תפילת מנחה • הלכה יומית
איך מקימים בית עם חיי זוגיות מוצלחים? • צפו
כמה סעודות יש לאכול בחול המועד? • דף היומי
מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה
בתקציב של 100 מיליון ש''ח: בין היתר לטובת רפורמת הכשרות