3,207,200 ₪ קנס לחברת תקשורת ש'עקצה' לקוחות

המלחמה בעוקץ הצרכנים: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל קנס בסך 3,207,200 ₪ על אייס תקשורת חכמה העוסקת בתחום שירותי התקשורת

3,207,200 ₪ קנס לחברת תקשורת ש'עקצה' לקוחות אילוסטרציה

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך 3,207,200 ₪ על חברת אייס תקשורת חכמה הרשומה בשם מנא טכנולוגיות אי סי אי תקשורת חכמה בע"מ שנקטה בתהליך השיווק והמכירה בפעולות של הטעיה ובהשפעה בלתי הוגנת כלפי הצרכנים

מדובר בעיצום גבוה שמדגיש את חומרת ההפרות שנעשו על ידי החברה ואת כמספר המתלוננים הגבוה (עשרות רבות).

לחברה אין הפרות קודמות ולכן העיצום הכספי הופחת ב 20% בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (במקור הסכום היה 4,009,000 ₪ ופחת ל 3,207,200 ₪).

יצויין כי לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החקירה החלה בעקבות עבודת מודיעין ותלונות רבות שהתקבלו מצרכנים.

מהחקירה עולה כי החברה מפעילה עסק בתחום התקשורת תחת השם "אייס תקשורת חכמה". החברה מספקת שירותי ספק אינטרנט, רישיונות אבטחה (אנטי וירוס), ציוד תקשורת ואביזרים ועוד.

החברה משווקת את עצמה באמצעות אתרה ובאמצעות עמוד הפייסבוק שלה.

החברה, באמצעות נציגיה פנתה לצרכנים בהצעה לקשירת עסקה עמה אם באופן ייזום באמצעות מאגרי מידע שנרכשו, ואם כאשר צרכן יצר קשר עם החברה. החברה הציעה לצרכנים לבצע עסקאות שונות, לרבות שדרוג מהירות הגלישה באינטרנט, הוזלת עלות התשלום עבור שירותי אינטרנט ואיחוד התשלום בעבור שירותי הספק והתשתית.

בחלק מהמקרים, הנציגים הציגו לצרכנים כי מדובר בחברת אינטרנט הפועלת על תשתית של בזק ובשיתוף פעולה עם בזק, תוך שטף דיבור מהיר, באופן אשר הקשה על הצרכנים להבין מטעם איזו חברה פונה הנציג.

לעיתים, ובהמשך לחוסר הבהירות הראשוני באשר לזהות החברה שהתקשרה, ביקשו נציגי החברה פרטים מזהים מהצרכנים על מנת להיכנס לחשבונם בחברת התקשורת בזק, על ידי הקלטת פרטים מזהים וקוד אישי אשר מגיע למכשיר הנייד של הצרכן, נכנס נציג החברה לחשבונו האישי של הצרכן בבזק ובדק מהם השירותים שצורך הצרכן מבזק וגובה התשלום החודשי שלו, זאת מבלי ליידע את הצרכן בדבר פעולה זו.

במהלך שיחות מכירת שירותי אינטרנט, נציגי החברה ביצעו לרוב עסקת מכירה נוספת, בה נמכרו לצרכנים רישיונות ו/או ציוד קצה. עסקאות אלה הוצגו ככללותן בתוך עסקת שירותי האינטרנט, ומהצרכן הוסתרה העובדה כי מדובר בעסקת מכירה שונה ונפרדת מעסקת מכירת השירות, לרוב גילו זאת הצרכנים רק כאשר רצו לבטל את העסקה.

במהלך שיחת המכירה, פעלו נציגי החברה במגוון דרכים פסולות על מנת להביא לגמר העסקה – הן באופן אקטיבי, בכך שהטעו את הצרכנים לחשוב כי הרישיונות ו/או הציוד ניתנים ללא עלות והן באופן פאסיבי, בכך שבמקרים רבים בחרו שלא להציג בפני הצרכנים את העובדה הפשוטה והבסיסית כי מדובר בעסקת מכירה לכל דבר ועניין. מעשי החברה ומחדליה באו לידי ביטוי לעיתים בכך שנציגיה לא ערכו הבחנה בין עלות שירותי האינטרנט לבין עלות הרישיונות / הציוד, ולא מסרו לצרכנים כי הם רוכשים את הרישיונות / ציוד הקצה באופן מובחן ונפרד מרכישת שירותי האינטרנט, ואף ציינו באופן גורף פרטים מטעים באשר לזכות הביטול של הצרכנים.

בפועל הצרכנים מצאו את עצמם משלמים על רישיונות ו/או ציוד אשר ברובם המכריע של המקרים כלל לא היו מודעים כי רוכשים את אלו, ורק בדיעבד נודע להם כי אלו עסקאות רכישה נפרדות ומובחנות מעסקת שירותי האינטרנט.

במקרים מסויימים, החברה המשיכה לחייב את הצרכנים בסכומים שונים וזאת בניגוד להוראות החוק.

הפרות באתר החברה:

החברה לא גילתה לצרכנים באתר החברה את הפרטים המחויבים בגילוי: שם החברה, מספר הזהות של החברה, כתובתה, את התקופה שבה ההצעה תהא בתוקף ופרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה.

הפרות בהסכם:

הטעיה בזכות הביטול – נכתב כי לקוח לא יחויב בגין ההתקשרות ככל והודיע על ביטול התקשרותו עם החברה עד 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או קבלת מסמך הגילוי, אך נכתב כי הוראה זו לא תחול על רישיונות תוכנה מרגע אספקתם ללקוח – דבר המהווה הטעיה על פי החוק.

הטעיה בדמי הביטול (דמי התקנה) – נכתב בהסכם כי במקרים בהם בוצעה התקנה על ידי טכנאי יחולו דמי ביטול נוספים של 200 ₪ ובמקרים בהם הגיע טכנאי בזק יחולו דמי ביטול נוספים של 200 ₪. הדבר סותר את החוק שכן בעת ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד – בגין מקרים אלו החברה אינה רשאית לגבות דמי ביטול למעד דמי התקנה עד לגובה של 100 ₪. ובביטול עסקה מכל סיבה שהיא במועדים המצוינים בחוק – ניתן לחייב את הצרכן בדמי ביטול בסכום של 100 ₪ או 5% לפי הנמוך מבניהם ובדמי התקנה של עד 100 ₪.

הטעיה בזכות הביטול – נכתב כי הוראות הביטול לא יחולו כאשר מדובר במכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת מרגע חיבור המוצר לחשמל – דבר המהווה הטעיה על פי החוק שכן אין סייג כזה בחוק.

הטעיה בזכות הביטול (החזרת ציוד) – נכתב כי ככל והלקוח יבטל את התקשרותו עם החברה, עליו להחזיר את הציוד לחברה בתוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול. הדבר סותר את החוק שכן בעת ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה בשל פעולתו של העוסק – על הלקוח להחזיר את הציוד במקום שבו נמסר לו (בד"כ בית הצרכן).

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "מספר התלונות שהגיעו אל הרשות כנגד חברת אייס תקשורת חכמה היה חריג. התלונות והחקירה העלו דפוס זה בהתנהלות שיטתי בו קשרה החברה את הצרכנים בעסקאות , בין ביתר, תוך הטעיה לכאורה בזהות החברה, בפרטים מהותיים באשר לעסקה ולתנאי ביטולה. ההודעה על כוונת חיוב הגבוהה שנשלחה לחברה מדגישה את ההפרות הרבות שנעשו על ידי החברה. הרשות ממשיכה בפעילותה נגד חברות הפוגעות בציבור הצרכנים בדגש על אוכלוסיות צרכנים חלשות ותביא לדין כל עוסק אשר פועל תוך פגיעה וניצול של ציבור הצרכנים".

נמצא כי החברה ביצעה כ- 100 הפרות חוק. סעיפי הפרה מרכזיים שנמצאו:

• החברה הפרה את סעיף 2(א) - איסור מסירת מידע העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי.

• החברה הפרה את סעיף 14ג(א) - בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק יש לספק לצרכן פרטים באשר לזכות ביטול העסקה ולאחריות הניתנת על המוצרים.

• החברה הפרה את סעיף 14ה - בעת ביטול עקב פגם או אי התאמה – על העוסק להחזיר את מחיר העסקה תוך 14 ימים.

אילו שרשראות אשת חיל תוכלו להעניק לאישה שלכם?
מבוכים לדרכונים: אין תורים להנפקה
אושר בוועדה: מספר הטלפון של 'מרכז הרעלים' יונגש על גבי אריזות
רפורמה בחקלאות? מחיר האבטיח זינק ל-14 שקלים לק"ג
אלו הגבינות שימכרו במחיר נמוך ב-22% עד 36%
שר התקשורת קבע: תתאפשר ניידות מספרים מלאה בקווים הכשרים
משרד הבריאות השהה את תו התקן של מפעל שטראוס
נדל"ן על הירח? בקרוב מאוד
חשש: בעקבות סימני הסלמונלה במוצרים - הריקול בשטראוס יורחב
איפה הכי משתלם לקנות? נתוני "סל המוצרים הבסיסי" לפסח נחשפים