"לאחר 3 שבועות של עמל": סיום ישיבת בין הזמנים המרכזית בביתר עילית

מעמד סיום ישיבת "בין הזמנים" - המרכזית העיר ביתר עילית לאחר שלוש שבועות של עמל התורה של למעלה מ-120 לומדים - אברכים, יש"ג, יש"ק, ות"ת, ישבנו אתמול יחד ב...

"לאחר 3 שבועות של עמל": סיום ישיבת בין הזמנים המרכזית בביתר עילית

מעמד סיום ישיבת "בין הזמנים" - המרכזית העיר ביתר עילית

לאחר שלוש שבועות של עמל התורה של למעלה מ-120 לומדים - אברכים, יש"ג, יש"ק, ות"ת,

ישבנו אתמול יחד באחדות במעמד סיום בין הזמנים והכנה לזמן אלול הבעל"ט מפי רבנים.

כהוקרה ללומדים על עמלם בתוה"ק חזו הלומדים במצגת אדירה של כל מה שקורה בישיבת בין הזמנים והשטיגען של הלומדים. בברכת התורה ולומדיה להגדיל תורה ולהאדירה!

מעמד סיום ישיבת מעמד סיום ישיבת מעמד סיום ישיבת מעמד סיום ישיבת מעמד סיום ישיבת
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח