שבת עולמית מיוחדת לכבודה של ירושלים בארץ ובתפוצות

רב העיר ירושלים שלמה עמאר: "מודים לה'. מירושלים מתברכים כל יושבי העולם" • צפו

שבת עולמית מיוחדת לכבודה של ירושלים בארץ ובתפוצות

הרב עמאר - שבת ירושלים

בשבת הקרובה יציינו בבתי הכנסת בארץ ובעולם את "שבת ירושלים"- שבת מיוחדת שתוקדש לכבודה של ירושלים. הארגון העולמי של בתי הכנסת הפיץ לבתי הכנסת בארץ ובתפוצות תפילות לכבודה של ירושלים שכתבו רבה של חיפה לשעבר הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל, ויבדל"א רבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר. התפילות ייאמרו בעת פתיחת ההיכל בשבת הקרובה בבתי הכנסת.

לקראת השבת העביר הרב עמאר ברכה מצולמת מיוחדת לכבודה של ירושלים: "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו".

הרב ציין בדבריו כי זכינו אנחנו בדורנו מה שלא זכו אבותינו ואבות אבותינו דורות רבים - להגיע לירושלים, "בירושלים הנמצאת ברשות העם היהודי, ירושלים שמחה בבניה וה' ישמח את הבנים ואת ירושלים בביאת המשיח ובנין בית המקדש. בירושלים מתברכת כל ארץ ישראל, כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם. בירושלים מתברכים כל בית ישראל בכל מקום ובכל פינה שהם נמצאים בכל רחבי העולם, ומירושלים מתברכים כל יושבי העולם כולו".

עוד ציין הרב כי בזמן שבית המקדש היה קיים בירושלים, בחג הסוכות הקריבו 70 פרים בשבעת ימי החג, "70 פרים כמו שמפורש בתורה, והם כנגד 70 אומות העולם, כדי שיהיה שלום בין כל יושבי העולם. וביום השמיני עצרת תהיה לכם, אז מקריבים פר אחד בן בקר בשביל עם ישראל.אבל מקדימים בשלום העולם כי מירושלים מתברך כל העולם כולו".

ברגשות תודה הוסיף, "אנחנו מודים לה' על ניסיו ונפלאותיו שעשה עמנו ומתפללים ומתחננים בעד ירושלים, בעד כל עם ישראל ובעד כל יושבי הועלם שה' ישים שלום."עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל".

כשהוא פונה לנציגות איחוד בתי הכנסת העולמי בירך הרב "את כל בתי הכנסיות, בכל הארץ ובכל העולם, ואת איחוד בתי הכנסת העולמי והעומדים בראשו והמנהלים אותו. יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ויבנה ירושלים ויבנה בית המקדש במקומו במהרה בימינו, ונאמר אמן."

חבר הנהלת ארגון בתי הכנסת יעקב הדני: "הארגון העולמי של בתי הכנסת פועל לאורך כל השנה כולה לכבודה של ירושלים. כעת, ביום חגה, אנו פועלים שבתי הכנסת בכל העולם יוקירו את ירושלים ויודו לקב"ה על הניסים שעשה עימנו. אנו קוראים לכל בתי הכנסת בישראל ובתפוצות לשאת את התפילה בשבת הקרובה בעת פתיחת ההיכל לכבודה של ירושלים."

עבד עליהם: התוכי מסיח את הדעת וגונב את הלחם • צפו
רודן צפון קוריאה הודה: "אנחנו על סף רעב"
צפו: כשהקוף יושב על הראש של הצבי
ביידן לאחר הפגישה עם פוטין: "הסכמנו לעבוד ביחד"
פסגה בצל המתיחות בין ארה"ב לרוסיה: ביידן ופוטין נועדים בז'נבה
אלפים מול 770 ביום ההילולא: חגיגת 'סיום הרמב"ם' העולמית
הדילמה של ביידן: לסמן את פוטין כאויב - או כשותף
האם יש מישהו בבית? תנין מנסה להיכנס לבית • צפו
פרידה מהשגריר דיוויד פרידמן עם ספר התורה המפורסם
גלריה: ביקורו של האדמו"ר מויזניץ בארה"ב