ההנהגה - הנהגת הדור והקהילה החרדית בארץ ישראל

זו הכתבה הראשונה שתעסוק בציבור החרדי, אולם ברבדים הנסתרים שמאחורי הקלעים, במנהיגי הדור

ההנהגה - הנהגת הדור והקהילה החרדית בארץ ישראל הרב משה הלל הירש. ר

אותם אלה המכונים גדולי הדור, אותם אלה שעליהם אנו מאמינים ויותר ממאמינים, אנו למעשה רוצים להאמין, ומוכנים אפילו למסור את נפשינו ונפש בני ביתנו על מנת להאמין שעל אותם גדולינו נאמר "והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש".

שהרי אנו מאמינים בני מאמינים, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ומוכנים למסור נפשינו ונפש בני ביתנו על התורה ועל המצווה, ולקדש שם שמים, ולהמית נפשינו ונפש בני ביתנו באהלה של תורה, ועל ג' עבירות חמורות שנצטווינו עליהם יהרג ואל יעבור.

הרב שך זצ

מוסרים נפשינו על הכל בכל מכל כל, נפשינו, רוחינו, מאודינו, נפשות בני ביתנו, רעינו, ורעייתינו, אחינו ואחיותינו, למען התורה הקדושה, אז גם למען חכמי ישראל גדולי ומאורי הדור, רשכבה"ג, מרנן ורבנן, ומקיימים בעצמינו, את מאמר שלמה המלך עליו השלום, כבוד חכמים ינחלו וכסילים, מרים קלון.


על כן, נגדיל תורה ונאדירה, ונקיימה ונכבדה, ואת גדוליה וחכמיה שללא ספק הגו בה יומם ולילה, ולילה ויומם, ומנעו עצמם, מתענוגי והבלי עולם.


ונדמה שלא נאמר בהקדמה זו דבר כי אם עובדה קיימת על הלך רוח העדה הקדושה, מניעיה, ושאיפותיה, אך זו למעשה ההקדמה לפתיחת סדרת כתבות בנושא ההנהגה, המתארת את הנהגת גדולי הדור עצמם, אל מול המון העם באספקט של הקשר הפסיכולוגי והתפעולי בין הציבור קהל קודש לדרכי ההנהגה ומועצת גדולי התורה.


צפו לבאות...

הגר''ח קנייבסקי שליט

ואף על פי שאין אנו רשאים להחליט על נפש אחת שלא מנפש גופינו עורינו ועצמותינו למות על על קידוש ד', בכל אופן אנו מוכנים להסתער, מתוך מסירות נפש, על נפש בני ביתנו ואולי אפילו על נפש מנפש אחינו, כי בני איש אחד נחנו.

ואפילו שאחינו סובר אחרת, ובעל דעה שלא כדעתינו, הרי בוודאי ומאחר שלא הגה ועמל בתורה כמותינו או לכל הפחות, ובוודאי שרק שלא לכל הפחות, כמו גדולי דורינו, הרי בוודאי טועה הוא, ותינוק שנשבה. וביחד עם מסירות נפשינו למענינו, הרי מה בכך שנמסור נפשינו גם למען אחינו בשר מבשרינו והרי זו מסירות נפש כפולה ומכופלת, משולשת, בקדושתה, בשיבעין אנפין, כפטיש יפוצץ סלע, וכאש, שהרי נאמר "הלא כל דברי כאש נאום ד'...".

חג האורים • האור שמסתתר מאחורי היוונים והמתייוונים של ה-2022
המכשירים הכשרים והשוחט יצחק אדלר
הון, שילטון ועולם תחתון: בשביל מה אתם שמה?
בשידוכים?! הקשר האמיתי נוצר אחרי הנישואים
מה היה? מה יהיה? פרנויה על רקע העבר והעתיד שפעמים קוטעת חיים
הספד הגרי"ג אדלשטיין על הגר"א ארלנגר
קצת יותר ממה שידעתם על 'שמחת בית השואבה'
חג האסיף: הסוכה - מקום וזמן לעשות 'חושבים'
על מה יום כיפור - לא יכול לכפר?
20 שנה אחרי: נותרו הקונספירציות האנטישמיות בעניין אסון התאומים