"הנותן יד להקמת ממשלה זו מצהיר אין לי חלק ונחלה עם אלוקי ישראל"

מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס יוצאים במכתב קריאה וזעקה לנוכח הממשלה העומדת לקום "גזירת כליה רוחנית מיידית המרחפת על כלל ישראל, סכנה רוחנית שאין דומה לה"

"הנותן יד להקמת ממשלה זו מצהיר אין לי חלק ונחלה עם אלוקי ישראל" מועצת חכמי התורה

מועצת חכמי התורה יוצאים הבוקר במכתב קריאה וזעקה לקראת האפשרות שתוקם ממשלת בנט-לפיד.


את מכתבם פותחים חברי המועצת: "נמצאים אנו בזמנים קשים לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות, אומנות אבותינו בידינו ואנו מתפללים להשי"ת שניוושע ונגאל גאולת עולם.


כאן מזהירים הרבנים מפני הסכנה: "והנה, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ניצבים אנו בפני גזירת כליה רוחנית מיידית המרחפת על כלל ישראל, סכנה רוחנית שאין דומה לה, משנאי הדת נשאו ראש וכל העניינים אשר הם ציפור נפשנו, שבת, גיור, טהרת עם ישראל, עולם התורה וצביונה היהודי של ארץ ישראל נמצאים בסכנה חמורה ומיידית".


"לכן", כותבים חברי המועצת "יש לעמוד בפרץ ומחובת ההשתדלות לעשות הכל למנוע את הסכנה ולהתחבר אל הקדושה, להקמת ממשלה יהודית עם הימין ולמנוע הקמת ממשלת זדון אשר עיקר תכליתה הוא רדיפת הדת וכל דבר אשר ריח יהודי בו".


חברי מועצת החכמים תקפו אף הם בחריפות במכתב את סיעת 'ימינה': "ברי, כי כל הנותן ידו להקמת ממשלה כזו, מצהיר הלכה למעשה אין לי חלק ונחלה עם אלוקי ישראל' וכל מפלגה המצטרפת לממשלה כזו, אף היא בכלל זה, ואנו קוראים למפלגות אלה לחזור בהם מכוונתם ולמנוע הקטרוג הנורא והקשה על עם ישראל".


את מכתבם סיימו הרבנים "ואנו תפילה להשי"ת שחרפת עמו יסיר ויגאלנו גאולת עולם בביאת גו"צ במהרה בימינו אמן".

הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי
ברדק: כשאפי מנסה לבנות סוכה בעצמו
מבצע "מצווה על גלגלים": סוכת האמבולנס הנודדת של מד"א חוזרת
לקראת חול המועד: היכונו לברכת הכהנים והקפות שניות בכותל
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק האזינו התשפ"ב
מפתיע: האם כלבים אוהבים לאכול תפילין?
מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו