רבי יעקב קמנצקי | הילולא דיומא | הגר"ש פרקש שליט"א

לכבוד הילולת רבי יעקב קמנצקי (כ"ט אדר) הגאון הגדול הרב שלום פרקש שליט"א בדברים מרתקים על ראש ישיבת תורה ודעת

רבי יעקב קמנצקי | הילולא דיומא | הגר"ש פרקש שליט"א

הגאון הגדול רבי יעקב קמנֶצקי זצוק”ל היה ראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה.

נולד בכ אדר א תרנ”א באחוזה בשם ׳קאלישקובה׳ שסמוכה לדולהינוב שבליטא, שכיום נמצאת בבלארוס, וגדל במשך ילדותו בדולהינוב.

הגאון רבי יעקב קמנצקי למד בגיל צעיר יחד עם שני חבריו שברבות הימים נתפרסמו לגדולי ישראל רבי אהרן קוטלר ראש ישיבת קלעצק ורבי ראובן גרוזובסקי מראשי ישיבת קאמניץ ובית מדרש עליון במונסי. כבר בגיל חמש עשרה עלה לישיבת סלובודקה וכבר שם כולם קראו לו "העילוי מדלהינוב"...

פעם אמר רבינו שידוע שמקבלים שכר על כל מלה של תורה שיהודי לומד ושאל אם אלמד בספר שהאריך במילותיו, האם אקבל שכר בעד כל מלה? וענה תלוי כיצד נכתב הספר, אם בעל הספר דיקדק במילותיו שלא לכתוב לבטלה ורק כפי הצורך, אז כל מלה היא תורה ומקבלים שכר בעדה. אולם ישנם מחברים שאוהבי לשון... ובמקום להסביר במלים ספורות מרחיבים את הדברים עד אין סוף.. אז קשה לומר שכל מלה ומלה היא תורה. ורבינו שהיה בקיא במשנה ברורה היה מביא כדוגמה לרעיונו את ספר המשנה ברורה כאשר לומדים את המשנה ברורה מקבלים שכר בעד כל מלה ומלה אין בחיבורו שפת יתר והכל לענין. גם רבינו נהג כך והביע הכל בשפה ברורה ומתומצתת. וכמו שרואים בחיבורו ובכתביו ‘אמת ליעקב’ אשר הכל כתוב במילים מדודות ובהירות ומביע רעיונות והגיונות עמוקים במלים ספורות... וכאשר אמרו לו שיתכן ויהיו שלא ירדו לעומק דעתו מקוצר המילים.. ענה ואמר ‘התורה נקנית בעמל ויגע’.

רבינו אמר בסעודת שבע ברכות שהסיבה שמוחלין לחתן ביום חופתו על כל עוונותיו משום שהחתן מצווה לשמוח ולהודות לה' על טוב חסדו עימו ולא יתכן להיות בשמחה אמיתית כשיש עליו רשומי חטאים ועוונות ולכן מוחלין לו על עוונותיו מהשמים כדי שיוכל להיות בשמחה וכמו שמדובר בתנחומא (פינחס י"ג) שאנשי ירושלים לא לנו לילה אחת בחטא, וכאמור בתהלים( מח ג) יפה נוף משוש כל הארץ ופי' רש"י שמי שהיה עצב על עברות שבידו מביא חטאות ואשמות ומתכפר לו ויוצא משם שמח ושמחה זו היתה מתוך אהבה לשם יתברך ובהתכפרות העוונות.

רבינו זצל הזהיר על מידת האמת ושצריך להתרחק מאוד מן השקר! פעם היה שחולה אחד בא לפני רבינו זצ"ל וסיפר לו שהוא צריך לעבור טיפולים יקרים בבית החולים ואין לו מאיפה להשיג אפילו מעט מן הסכום... ואמר שיש מימון מהמדינה לטיפול זה, לאנשים ללא אמצעים, והיות שיש לו נכסים על שמו, בא לבקש אם אפשר לשעבד את אותם הנכסים על שמו של רבינו וכך יזכה במימון לטיפול... ורבינו סירב בכל תוקף להענות לבקשה זו ואמר שמעולם אינו מוציא שקר מפיו וכל שכן שלא יכתוב דבר שקר אשר זה אסור, וגם זה נוגד את תכונת נפשו, ורבינו כאב בפנינו איך שעניין זה מזולזל בעיני האנשים ובא לחזק אותנו בסיפור זה.

נפטר כ"ט אדר תשמ”ו

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

מקבלים שכר על כל רגע! רבי יעקב קמנצקי | ההילולא היומית | הגר"ש פרקש שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו