"ויי לארעה דישראל": מרן הגר''ג אלדלשטין בהספד לשר התורה

מרן ראש הישיבה שליט"א בהספד קורע לב למרן שר התורה זצ''ל. ראש הישיבה הספיד: "יש גמרא ויי לארעה דישראל, היה אדם גדול שנפטר שהספידו אותו ואמרו ויי לארעה די...

"ויי לארעה דישראל": מרן הגר''ג אלדלשטין בהספד לשר התורה

מרן ראש הישיבה שליט"א בהספד קורע לב למרן שר התורה זצ''ל. ראש הישיבה הספיד: "יש גמרא ויי לארעה דישראל, היה אדם גדול שנפטר שהספידו אותו ואמרו ויי לארעה דישראל נפטר אדם גדול ואמרו הספד גדול לארץ ישראל, לא כתוב שהוא היה הגברא רבא היחיד בארץ ישראל אבל כתוב שאם חסר אחד חסר השפעה לארץ ישראל בכל העולם לא היה חסר השפעה ואף על פי כן היה חסר בהשפעה.

"אבל פה אצלינו זה ויי לארעה דישראל, כאן זה גברא רבא", זעק מרן שליט''א והוסיף: " מה זה מחייב אותנו מה אנחנו חייבים לעשות כעת? מה צריך לעשות, כעת חסר "השפעה, יש עוד גמרא שהקב"ה עושה דין לצדיקים, אצל צדיקים זה לא עונש זה רווח לצדיקים והקב"ה מתעלה, צריך מדרגה, אנחנו בדור עני דור יתום חסר לנו בעלי מדרגה שנרגיש שכל הדור שחסר לנו ההשפעה, להוסיף יראת שמים על כל אחד ואחד, יש צורך ביראת שמים".

"איך מוסיפים יראת שמים? לב אבן לא מקבל השפעה, יש עיצה, מוסר היא העצה היחידה לעסוק בספרי מוסר שהיא עושה שהאדם יראה ביקורת עצמית, ביקורת עצמית לפשפש במעשיו, היצר הרע חזק מאוד וצריך כל רגע ורגע השפעה וסייעתא דשמיא שלא להיכשל - את ה' אלוקיך תירא", הוסיף.

עוד זעק: "הרבה פעמים כתוב בתורה יראת שמים, זה נגד הטבע, וצריך תמיד תמיד חיזוק ליראת שמים, וזה על ידי קביעות יומימית בספר מוסר, יש הרבה ספרי מוסר, שמזכים את עם ישראל לזכות בהשפעה ברוחניות. אבל ספר מוסר שמשעמם לא משפיע. אבל יש ספרים שמעניינים. קביעות יום יומית בספרי מוסר בדברים המעניינים שמשפיעים, והרגע הזה שחסר לנו ההשפעה של אדם גדול כמוהו שזה השפעה של רוחניות. אנחנו חייבים לחזיר לו ברוחניות ואין סוף לתענוגי עולם הבא וזה אנחנו חייבים לן לתת לו את הזכויות האלה שאנחנו מתעוררים לתפילתו".

עוד גילה כיצד ניתן להחזיר לשר התורה על רוב הטובות שגמל עלינו: "וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להחזיר לו, להוסיף זכויות בשבלינו זו גם הצלה רוחניות, וזה גם חסד גדול על המתים שאנחנו חייבים לו הרבה, ואין שיעור למה שאנחנו חייבים לו, כל הציבור, כל העולם חייב לו ואין זכות לתענוגי עולם הבא, וזה רק על ידי קביעות יום יומית בספרי מוסר שמעניינים, וכל אחד מקבל על זה השפעה עצומה".

לסיום אמר: "והבית נהיה מאושר, חיים מאושרים בבית, זה בשבילנו תענוגים רוחניים, וגם זכות גדולה מאוד שאנחנו חייבים לעשות. ומן השמים ירחמו עלינו ונזכה - ובילה המוות לנצח".

מרן הגר''ג אלדלשטין בהספד לשר התורה

"ויי לארעה דישראל": מרן הגר''ג אלדלשטין בהספד לשר התורה

"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה