אברכי כולל "כתר שאול" שבפתח תקווה במסע תפילות בגליל‎‎ • גלריה

אברכי כולל "כתר שאול" שבפתח תקווה במסע תפילות בגליל לכבוד יום הילולת האר"י הקדוש זי"ע • בהשתתפות ראשי ורבני הכולל • מסע שכולו תורה וחסידות

אברכי כולל "כתר שאול" שבפתח תקווה במסע תפילות בגליל‎‎ • גלריה

שמו הטוב של כולל האברכים "כתר שאול" יצא והתפרסם הרבה מעבר לגבולות העיר פתח תקווה בה הוא מתקיים, ואל-אף היותו יחסית כולל צעיר, כבר קנה את מקומו בכותל המזרח של מסגרות לימוד אלו, בין כלל הכוללים של חב"ד הנועדים לשם ותפארת, ובייחוד בזכות תוכנית הלימודים שלו, הכוללת לימוד מאמרי חסידות עמוקים ולימוד אינטנסיבי ומעמיק בלימודי הוראה. בנוסף, מתגייסים אברכי הכולל בשעות הערב ובערבי שבתות וחגים, כדי לסייע בפעילות השלוחים שבעיר, והם פועלים בקביעות ובמסירות בראשות השליח הראשי בפתח תקווה ר' אשר דייטש.

בשבת קודש שעברה - שבת חזק, נערכה התוועדות חסידית מרכזית בבית הכנסת "הדר מנחם", בארגון הגבאי הראשי השליח ר' אליעזר הכהן ויספיש. במהלך דבריו של המרא דאתרא ר' מנחם מענדל פרידמן, הועלתה ההצעה כי תלמידי הכולל ייצאו יחד למסע תפילות בהילולת האר"י הק', ואכן, תומך הכולל הנגיד הרב שוקי גור, קיבל על עצמו את הפרויקט ואף הצטרף לאברכים למשך כל הנסיעה, כשהוא זוכה ורואה מקרוב את המשתתפים, שמיד עם תחילת המסע המשיכו את סדר הלימוד כרגיל וקיימו את מצוות 'בלכתך בדרך' בהידור רב, בראשות הרב שאול דייטש ממוסקבה, העומד בראש הכולל ומתמסר אליו בכל כוחו ומרצו.

לאחר תפילת שחרית במערת קבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע בהר מירון, סעדו האברכים את פת שחרית ביד רחבה, והמשיכו לעיה"ק צפת ת"ו לטבילה במקווה האר"י, תפילות בקברו של ר' ישראל אריה לייב ע"ה שניאורסאהן, ומשם המשיכו לתפילה המרכזית שנערכה במשך זמן רב על קברו של האר"י הקדוש ביום הילולתו, ונשאו תפילות לזכות משפחת גור הנכבדה והתורמים הקבועים ידידי הכולל ר' אבי עובדיה, ר' משה מצליח, ר' יהושע עידה, וכל התומכים והמחזיקים בכולל הגדול, כמו גם לזכות כלל עדת חסידי חב"ד המפוארת שבעיר פתח תקווה, המעודדת ועוקבת בשמחה קבועה על התפתחותה של הכולל החשוב.

אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל אברכי כולל
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לה
הדף היומי מסכת נדרים דף לד
מה הורס לנו את המצפון? מדהים! - הרב אליהו רבי
בבני ברק חגגו שבע ברכות לנכדת המרא דאתרא
שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג