האם אשתו של שוטה חייבת בחליצה? • דף היומי

היכן מצינו שכח הבן גדול מכח האב? וכיצד יתכן שכהן גדול פוסל את משפחתו מאכילת תרומה? • הדף היומי מסכת יבמות דף סט

האם אשתו של שוטה חייבת בחליצה? • דף היומי

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

אהבת חינם? למה "חינם"? • צפו
מה סדר הקידוש של חג השבועות תשפ"ב • הלכה יומית
מי פסול מאכילת תרומה? • דף היומי
ועשה פסח לה' בחודש השני: פסח שני בקרעטשניף - קרית גת‎‎ • גלריה
עצרת הספד לרבי אליהו אבא שאול זצ''ל
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק בהר התשפ"ב
מתי זמן הדלקת נרות בחג השבועות תשפ"ב • הלכה יומית
הרב אליהו רבי - פסח שני - בקשתם? קבלתם! • צפו
עם הרב שכטר והאדמו"ר מויז'ניץ: ברית לבן הרב חיים מאיר פרנקל
תפילת ערבית אצל האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת בבית מדרשו הפרטי