הועדה אישרה: השב''כ ימשיך לעקוב

ועדת החוץ והביטחון אישרה את המשך השימוש בשב"כ מול הקורונה לשבועיים נוספים

הועדה אישרה: השב''כ ימשיך לעקוב אילוסטרציה

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ צבי האוזר, אישרה היום, פה אחד, את החלטת הממשלה מיום 10.02.21 להכריז על הסמכת השב"כ לבצע פעולות סיוע במאמץ מול נגיף הקורונה מיום 11.02.21 ועד ליום 03.03.21.

כזכור, חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים, אושר בוועדה ובמליאת הכנסת בסוף חודש יולי 2020. כאשר בפועל כ-75% ממקבלי המסרון עירערו על ההחלטה ורובם המוחלט 65.59% התקבלו, וכתוצאה מכך יצאו מבידוד באופן מיידי. כאשר 1,150,342 אנשים עירערו עלל פסק הדין של האיכון.

על פי החוק רשאית הממשלה להכריז בכל פעם על הסמכת שב"כ לתקופה של עד 21 יום, והכרזה זו מובאת לדיון בוועדה החוץ והביטחון, אשר יכולה לאשרה, לא לאשרה, או לאשרה לתקופה קצרה יותר.

תום תוקף הוראה השעה נקבע בחוק ל-20.01.21. עם זאת, סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

כלומר, מאחר שמועד תחילת כהונתה של הכנסת ה-24 הוא ב-06.04.21, על פי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, החוק יעמוד בתוקפו עד ליום 06.07.21 (3 חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת ה-24).

צוות הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון, בראשות עו"ד מירי פרנקל-שור, כתב בסקירתו לחברי הוועדה כי: "שינוי הנסיבות יוצר חובה מוגברת על הממשלה לבחון ביתר זהירות את המשך ההצדקה להכרזה על הסמכת השב"כ, וכן חובה מוגברת על הממשלה לפעול ביתר שאת לקידום חלופות שיוכלו בהמשך להוביל להתייתרות הצורך בשימוש בשב"כ".

יו"ר הוועדה, ח"כ האוזר סיכם כי: "יש חשש שאנשים מחוסנים יחלו בקורונה וידביקו אנשים שעדיין לא מחוסנים".

75% אחוז מערערים אודות איכוני השב''כ
חשיפת חוק ההסדרים: יבוטל הערך צבור ברב-קו
הגב כואב מהכבישים? כך תשבו בצורה נכונה • צפו
לקראת עונת הרחצה: כיצד להינצל מטביעה בים
"חברות הסלולר יחויבו לפרסם מספרים חסומים בקווים הכשרים, ולנמק"
המרכיב הסמוי באחזקת הרכב יוצא לאור
בג''ץ: הערת האזהרה על הנכס תהפוך את בעליה לנושים מובטחים
לקראת בין הזמנים: העו"ד מסביר כיצד ואיך להגיש תביעות נזיקין
העתיד כבר כאן: חנות אוטונומית לקנייה ללא קופה ותור
טיפים של מומחי מכון התקנים הישראלי לבחירה נבונה של ילקוט
מסתיימות העבודות בחוף הנפרד החדש בכינרת