עושה תשובה. תש"פ 2020

על ארבעת חלקי התשובה שכתב הרמב"ם מן הסתם כולנו שמענו, עד כי נדוש הדבר בעיני רוחינו ללא פגם בכהוא זה מחשיבותו. ברוח התקופה ניתן להמשילו לחשיבות הרמזור בשעת תנועה סואנת. נתיב דו סיטרי. בין עירוני

עושה תשובה. תש"פ 2020 חשבון נפש

אך כמאמר המוסר, לא לחדש באתי, רק להזכיר הנני, אמנם להלן: 1. וידוי. 2.חרטה. 3.עזיבת החטא. 4. קבלה לעתיד.

לא. אינני מטיף בשער בת רבים. לכל הפחות לא בר הכי אנוכי להטיף ליחידים בחטאים ועבירות שהינם בבין אדם למקום.

אכן, מצאתי עצמי, זרוק בין רחובות העיר, בין חצרות המנהיגים, כחומר פלסטי גמיש בידי עסקנים, כשאני לא חלי ולא מרגיש,

לייתר דיוק מרגיש ועוד איך, אך לא מבין. וכמאמרם חז"ל בן 30 לכח. ובן 40 לבינה. וכשאני נושק לגיל העצה, במקום בו שמני ד' להשיא עצה לחכמים. לגדולי ומאורי הדור עלי לעשות עם עצמי חשבון נפש. ולאחריו תשובה.

בטוחני חשבון הנפש הלז, אשר אציג כאן עם נפשי, הוא לבדו יהווה, את גדול העצה, והמוסר לכל בר דעת ובר דת, אשר תאווה נפשו, להיות ברגע אמיתי, של החיים.

זה הרגע, האמיתי. רגע של חשבון נפש.
עם עצמי, כן. אל תטעו.
לא תצליחו לטעות בעצם...

1. וידוי.
על ששמתי מבטחי בבני אדם.
על שהאמנתי בצדקת בני אנוש.
בכיסוי ראשם. ובזקן העוטר פניהם.
בתאר שמותיהם, תפקידם, ותדמיתם.
בתלמודם, ורוחב ידיעותיהם העצום.
בתפקידם, בהנפקת רבבות תלמידיהם.
באלפי חידושי תורתם, ותשובותיהם לרבבות צמאי דעת, חפצי תורה.
ולא בך לבדך.

2. חרטה.

על רגעים שנשברתי, ושכחתי, וכפרתי.
על ימים, שאהבתי, והאמנתי, והשתדלתי.
להיות חלק מקהילה שבה גדלתי, וחונכתי, לערכים נכונים וטהורים, אך תוכה רצוף שקרים מזימות ותככים. להיטמע בין שלל תארים, של כבוד ושל תפקידים תורניים, אך סביבם, רצח אחים, שנאה, ושבע גאות ליבם.
ולא בך לבדך.

3. עזיבת החטא.

לא בדרכי נקם אלך, ולא אדרך בצעדי על ראשם. אל נקם ושילם, ולעת תמוט רגלם.
על תמימות נעורי שהורידוה שאול, על תיקוותי שניפצוה בשאון, שקראו בשמך הגדול, ומעשיהם כזימרי ובלעם בן בעור.
על פרצופיהם הצידקניות, ואכזריותם המפלצת לבבות, ומטמאי הנשמות, בסתר הנסתרות
ורק אתה לבדך.

4. קבלה לעתיד.

אכבד, בראש מורכן.
בשמות תואר, כמקובל.
לא אבוז, אף כי יאתה,
בגאון אאחוז המטרה.
עליונים למטה, ותחתוניים למעלה,
בעולם השקר, יהא שכרם.
לא אגזול מהם פרס ניחומים, דל ועולב,
בעולם האמת, כלימתם תתעתד:

בנתיים חוזה במפעלות הא-ל,
איך נוקם. ומבזה, מוריד שאול,
ואתם???

ע.כ. דברי כאן לחודש זה. שנת תש"פ.

נ. ב.
תמונות אילוסטרציה, ואיורים, בבחירה חופשית. כיד הדמיון הטובה והמועדפת עליכם.
היו ברוכים.

מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת קרח
פנינה יקרה: הזמן עובר מהר מאוד
נחמד בחוץ ואלים בבית? הפתרון! • צפו
מהו נוסח המיאון? • דף היומי
"בחסדי שמים הכל מתבטל": הרב אדלשטיין על נפילת הממשלה