ראש הישיבה עלה לציון השל"ה ונצפה מתפלל מתוך רכבו

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א הגיע לפני דקות לציון השל"ה הקדוש זיע"א בטבריה לשם אמירת תפילת השל"ה המסוגלת ביותר בימים אלו.

ראש הישיבה עלה לציון השל"ה ונצפה מתפלל מתוך רכבו בתפילה מתוך הרכבבימה - המעודכנים מעדכניםבתפילה מתוך הרכב

מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א הגיע לפני דקות לציון השל"ה הקדוש זיע"א בטבריה לשם אמירת תפילת השל"ה המסוגלת ביותר בימים אלו.


בשל הנחיות שמירת המרחק ראש הישיבה לא יצא רגלית לציון ונצפה כשהוא מתפלל מתוך רכבו, זאת בשל הנחיות שמירת המרחק וכללי הזהירות כעת, שיתכן והיו מופרים אם היה ניגש לציון.


יצוין, כי יציאתו זו של ראש הישיבה הינה חריגה מתמיד, שזה זמן רב שלא נראה ראש הישיבה בציבור.


כפי שידוע, מידי ערב ראש חודש סיון, נוהגים רבים ושלמים להתפלל תפילת השל"ה הקדוש, שכידוע מסוגלת מאד להצלחת הבנים בלימוד התוה"ק והתעלותם ביראת שמים טהורה.


כן ישנם העולים במיוחד לציון השל"ה הקדוש בטבריה, לומר שם התפילה המסוגלת.

צמד המילים המפורסמות - 'השל"ה', הינם נוטריקון שם ספרו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ, 'שני לוחות הברית'.

זכותו תגן עלינו, ויהא מליץ יושר על כלל ישראל אכי"ר.

בתפילה מתוך הרכבביציאה מהציוןשופך שיחבתפילה מתוך הרכבעם הגעתו של ראש הישיבה
בבי"כ המאולתר: גפני בסיור בשכונת גני איילון באחיסמך - לוד
כיצד מגרשים אישה שאיבדה את צלילות דעתה? • דף היומי
האדמו"ר מאמשינוב בשמחת השבע ברכות עם האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו