ראש הישיבה עלה לציון השל"ה ונצפה מתפלל מתוך רכבו

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א הגיע לפני דקות לציון השל"ה הקדוש זיע"א בטבריה לשם אמירת תפילת השל"ה המסוגלת ביותר בימים אלו.

ראש הישיבה עלה לציון השל"ה ונצפה מתפלל מתוך רכבו בתפילה מתוך הרכבבימה - המעודכנים מעדכניםבתפילה מתוך הרכב

מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א הגיע לפני דקות לציון השל"ה הקדוש זיע"א בטבריה לשם אמירת תפילת השל"ה המסוגלת ביותר בימים אלו.


בשל הנחיות שמירת המרחק ראש הישיבה לא יצא רגלית לציון ונצפה כשהוא מתפלל מתוך רכבו, זאת בשל הנחיות שמירת המרחק וכללי הזהירות כעת, שיתכן והיו מופרים אם היה ניגש לציון.


יצוין, כי יציאתו זו של ראש הישיבה הינה חריגה מתמיד, שזה זמן רב שלא נראה ראש הישיבה בציבור.


כפי שידוע, מידי ערב ראש חודש סיון, נוהגים רבים ושלמים להתפלל תפילת השל"ה הקדוש, שכידוע מסוגלת מאד להצלחת הבנים בלימוד התוה"ק והתעלותם ביראת שמים טהורה.


כן ישנם העולים במיוחד לציון השל"ה הקדוש בטבריה, לומר שם התפילה המסוגלת.

צמד המילים המפורסמות - 'השל"ה', הינם נוטריקון שם ספרו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ, 'שני לוחות הברית'.

זכותו תגן עלינו, ויהא מליץ יושר על כלל ישראל אכי"ר.

בתפילה מתוך הרכבביציאה מהציוןשופך שיחבתפילה מתוך הרכבעם הגעתו של ראש הישיבה
זמני כניסת ויציאת צום י"ז בתמוז תש"פ
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אלדשטיין: השומרים על כללי הזהירות יהיו בריאים בעז"ה
רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום
סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?
הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?
יומא דהילולא: האדמו''ר מקופישיניץ
"תקופת תמוז" זהירות בשתיית מים
פינת הסגולה: סגולות לבריאות ורפואת העיניים
פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש