הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל

רבי משולם זושא מאניפולי, מגדולי הצדיקים שהסתיר את גדולתו העצומה בתורה תחת מעטה של פשיטות • אחיו של הרב רבי אלימלך מליז'נסק, ותלמידו של המגיד ממזריטש זצ''ל

הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל

לתפילה בציון הרה"ק ר' זושא מאניפולי

כשבאים לספר מגדולת הצדיק רבי זושא מאניפולי צריך לתת הקדמה קצרה. מצד אחד יודעים על גדולתו העצומה והמופתים שעה. אולם הצד הנוסף נסתר. הצד השני הינה הגדולה העצומה שלו בתורה שהצליח להסתיר מעיני העולם.

תולדות חייו
רבי זושא זצ''ל נולד לאלעזר ליפא, עשיר ובעל קרקעות. בצעירותו עסק בעיקר בלימוד קבלה, והיה בנעוריו תלמידו של המגיד מזלוטשוב. נהג לצאת עם אחיו, הרב רבי אלימלך, למסעות נדודים "גלות". על פי המנהג, היו ה"גולים" יוצאים בלי כסף ובלי אוכל למשך זמן רב. עוד נהגו שלא לישון באותו מקום יותר מלילה אחד. במסעותיהם פגשו האחים את המגיד ממזריטש, והיו לתלמידיו המובהקים. רבי זושא שימש כאדמו"ר בעיירה אניפולי.

דרכו
בין תלמידי המגיד הפך רבי זושא לסמל של תמימות, ענווה וטוב לב. על כך כותב הרב יהודה לייב מימון בספרו "שרי המאה": "הרים לא עקר בפילפולו, פילים לא חיבר בקופא דמחטא, ספרים לא חיבר, שאלות ותשובות ופסקי הלכה לא ערך, אבל הוא היה צדיק תמים, חסיד ועניו, ואת עמו אהב אהבה בלי מיצרים".

רבי זושא חי בדוחק רב. נהג ללמוד ליד האח על רצפת בית המדרש. מסופר כי רבים מהאנשים ששמעו את שמו ובאו מרחוק להיוועץ בו, הופתעו מבגדיו הבלויים ומצורת חייו הפשוטה.

כשבאו האחים רבי שמעלקה מניקלשבורג ורבי פנחס הורוביץ זצ''ל, אל המגיד ושאלו איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה (כמובא במשנה האחרונה במסכת ברכות), הפנה אותם לרבי זושא. הם מצאו אותו מאחורי התנור ואמרו לו שהמגיד שלח אותם. הוא ענה להם: נראה שלא שמעתם נכון, אינני יכול להסביר לכם זאת מכיוון שמעולם לא היה לי רע...

רבי זושא נהג לדבר על עצמו בגוף שלישי, "זושא אומר", ונימק זאת בכך שרק הקב"ה יכול לומר אני, כלשון הדיבר הראשון מעשרת הדיברות "אנוכי ה' אלוקיך".

אמרתו הידועה: "אם ישאלו אותי בשמים למה לא הייתי אלימלך (אחיו) - אדע מה להשיב. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זושא - יסתתמו טענותי".

רבי זושא החזיר אלפים בתשובה על ידי שהוכיח אותם בצורה רכה, כאשר היה מתוודה כביכול על חטאיו שלו בפניו של אדם שבאמת חטא בחטאים אלו, ובעקבות כך היו בני שיחו חוזרים בתשובה.

מסופר כי בעל התניא, שקיבל ממנו הסכמה על ספרו, אמר עליו: "עבודתו הייתה ביראה עילאה כל כך, עד שגם בהיכל היראה הייתה יראתו לפלא". נודע באהבת-ישראל שלו ופעל רבות לפדיון שבויים.

פטירתו:
בב' בשבט ה'תק"ס נפטר ממחלה. הוא נקבר בעיר אניפולי ליד רבו, הרב דב בער ממעזריטש. בתחילה היה כתוב על מצבתו: "פה נטמן הקדוש... עובד אלוהים באהבה והשמח בייסורים ורבים השיב מעוון". לאחר זמן נכתבה המצבה מחדש ועליה כתוב אך: "הרבי ר' זושא".

משפחתו
נישא פעמיים. שם אשתו הראשונה לא ידוע. ממנה נולד לו בנו הבכור. מאשתו השנייה נולדו לו בנו ובתו האחרים. בנו רבי צבי מנחם אוירבך - מילא את מקום אביו כאדמו"ר מאניפולי. נפטר בשנת 1814.

בנו רבי ישראל אברהם מזל מצ'רני-אוסטראה, היה חתנו של רבי זאב וולף מצ'רני-אוסטראה. מילא את מקום חמיו אחר עלייתו של זה לארץ ישראל. לאחר פטירתו שימשה אשתו, ציזיא חנה, באדמו"רות במקומו. חתנו רבי מנחם נחום שגר באניפולי. היה תלמידו המובהק.

כתביו
"מנורת זהב" - תולדות ותורותיו - נדפס לראשונה בוורשה ב-1902, עם הסכמות הרב שלום מרדכי שבדרון והרב חיים חזקיהו מדיני.
"בוצינא קדישא"- תולדותיו ותורותיו. את שני הספרים ערך הרב נתן נטע דונר מקולבייל.

מגילת אסתר עתיקה של רבי זושא מאניפולי

הילולות צדיקים - ב' שבט רבי זושא מאניפולי

ר' זושא שמח בחלקו - סיפורי רבי שלמה קרליבך

המקובל הרב יעקב עדס: "תפקידי הנשמה" • צפו:
הרב עמאר - פרשת בא תשפ"א
איש האלוקים: הגאון הקדוש רבינו אבא שלום שבזי זיע"א
לעלוב בראנוביץ: טיש יארצייט לרבי דוד מלעלוב • תיעוד
הגאב"ד ר' אשר וייס בשאלת היומיים חג לתושב חו"ל
תיעוד: הילולת רבי דוד מלעלוב בלעלוב ירושלים
בד"ה: נפטר הרב שלום רצון זצ”ל
מהליכותיו ותולדותיו של הרש"ש הקדוש
הילולת צדיקים: רבי יוסף ג'יעאן זצ''ל
הלכה יומית: מדוע נוטלים ידיים לסירוגין?