התכנית להגנת הים • דרעי: "משמעות ציבורית חשובה"

קיבולת גבוהה לצד הימנעות מצפיפות, ותכנון ייעודי לאוכלוסיה שומרת תורה ומצוות • לראשונה: מינהל התכנון מקדם עקרונות אחידים לחופי הרחצה

התכנית להגנת הים • דרעי: "משמעות ציבורית חשובה" אילוסטרציה

עם פתיחת עונת הרחצה, מינהל התכנון מקדם מסמך מדיניות בנושא תכנון חופי רחצה מוכרזים, שיגדיר לראשונה עקרונות אחידים לתכנון החופים.

מטרת המסמך שהגיע הבוקר (ד') לידי כתב לאיכות הסביבה של "ישראל היום" דן לביא, פשוטה: הסדרת התכנון בחופי הים, בשאיפה שהתכנונים של רשויות מקומיות את חופי הים יהיו בעלי עקרונות אחידים ולא כפי שקורה כיום.

המסמך הוצג לאחרונה לוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף). בפועל, ברגע שיאושר, כל רשות מקומית שתרצה לשדרג את חוף הים המוכרז שבתחומה תגיע עם תוכנית לולחו"ף שתאשר על פי העקרונות שנקבעו במסמך.

"החופים - נכס משמעותי"

הלכה למעשה, מסמך המדיניות המוצע מציב עקרונות ותפיסת תכנון שלאורם תבחן ולחו"ף את תוכניות חופי הרחצה המוגשות לאישורה. בין העקרונות הללו ניתן למצוא את הכלל שלפיו חוף הים הוא משאב שנועד לשמש את הציבור הרחב, למגוון סוגי משתמשים, וכן דגשים לתכנון חופים נפרדים ועוד.

שר הפנים, אריה דרעי, התייחס לנושא: "חופי הים הם נכס בעל משמעות ציבורית חשובה, וככאלה יש להגן ולשמור עליהם".

בין שורת עקרונות התכנון שקובע המסמך בחופי רחצה: יש לאפשר קיבולת גבוהה של קהל ולצידה מתן תנאים לרווחה והפגת תחושת הצפיפות.

בה בעת, תכנון החופים יכלול מגוון אפשרויות ומצבים לשירותן של אוכלוסיות שונות - בין השאר, חופים נפרדים לאוכלוסייה שומרת תורה ומצוות, חופים בשמורות טבע שבהן הפיתוח יהיה מתון, או בגנים לאומיים תוך הדגשת המונומנטים ההיסטוריים. סוגיות נוספות שבאות לידי ביטוי במסמך הן הקפדה על הרחקת הבנייה מקו החוף - מתקנים ושירותים שאינם נדרשים ישירות אל קו המים יורחקו ככל הניתן מקו זה במטרה לאפשר שטח גדול ופנוי לטובת הציבור וכדי להגן על החופים מפני שינויי אקלים; שמירת ערכי טבע אגב תכנון מושכל של החוף; שמירת ערכי מורשת; ויינתן דגש גם על בטיחות - חופי הים, לצד היותם אתר נופש פעיל, הם גם מקום שיש בו סיכונים ולכן בחופי הים יינקטו כל האמצעים לבטיחות המתרחצים והשוהים בחוף.

החופים לאורך הים התיכון משתרעים על פני שטח של כ־190 ק"מ, מתוכם פחות מ־10% הם חופים מוכרזים. הרחצה בחופים המוכרזים מוסדרת באופן בטיחותי וחוקי, ובהם מרוכזת מרבית השהייה ופעילות הפנאי החופית והנופש, ועל כן נדרשות בהם פעולות לשימור ולטיפוח.

בית שמש: בלב השכונה החרדית ילד נעקץ מעקרב
ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק
צפו: כשאפי מנסה להירדם בסוכה
בעוד שבוע: כך ישתנו ההגבלות על הטיסות לחו''ל
אושר: פטור מבדיקת PCR למחלימים מקורונה ב-3 החודשים האחרונים
תיעוד של ערב חג: שוק ארבעת המינים בקרית גת • גלריה
לקראת סוכות: בקיבוץ עין גב האיצו את קטיף הלולבים
עשרות אלפי חבי בידוד יחלו לקבל מסרונים מהמשטרה
עוקץ מהכלא: כך שדד האסיר קשישים מתאו בכלא
צפו: השוטרים הורסים סוכה וגורמים למהומה במאה שערים