הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין: להרבות באהבת חינם ולהישמע להוראות הרופאים

חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הוציא מכתב להישמע להוראות הרופאים

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין: להרבות באהבת חינם ולהישמע להוראות הרופאים בימה - המעודכנים מעדכנים

אמש (שלישי) ביקרה שרת התפוצות עומר ינקלביץ (ח"כ בכחול לבן), במעונו של חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי יצחק זילברשטיין המשמש גם כרבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק. אל הפגישה הצטרפו עוזר שר הביטחון לענייני קורונה, ראש אגף תוב"ל וסגן עוזר שר הביטחון.

היום (רביעי) הוציא הרב זילברשטיין מכתב הקורא להרבות באהבת חינם ולהיזהר ולהישמר ולציית להוראות הרופאים מידת הדין הטילה מגיפה קשה על כל יושבי תבל ורבים חללים הפילה.

לפניכם המכתב המלא:

"היום יום ד' (ר"ח אב) יום פטירת אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום" כותב הגאון בריש המכתב "את אחי אני מבקש - מדת הדין הטילה מגפה קשה על כל יושבי תבל. ורבים חללים הפילה.

באתי לבקש מאחי היקרים להיות נשמעים להוראות הרופאים ולעשות את כל אשר הם ממליצים. ואם הם מחייבים בידוד אסור לעבור על דבריהם. כי נאמר בתורה "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". ויש שלש עבירות המורות בתורה. והחמור בשלשתם הוא עון שפיכות דמים. משום שיש בזה השחתת העולם כמבואר ברמב"ם (רוצה פ"ד ה״ט). ולכן חלילה לנו מלגרום מות לאחד מאחינו.

וצריכים אנו גם לדעת כי בית המקדש השני נחרב בעון שנאת חנם. ולכן מזהירים אותנו גדולי הדור להרבות באהבת חנם.

מוסיף הגאון שליט"א: ומוטלת עלינו החובה להחדיר בלב בנינו שהתורה מגנא ומצלא. ולהרבות בתפילה, כי אין תפילה חוזרת ריקם. ויעויין בהעמק דבר (דברים א מ) שכתב והוא מוסר והדרכה לישראל לכל הדורות. שלא יתייאשו מן התפלה. ואם לא תועיל כפי שמתפללים. תועיל הרבה לדברים אחרים.

וכך כתב הבן איש חי (בן יהודע כתובות דף קג ע״א). שמציע ברבנו הקדוש דבר שלא שמענו על אחרים. שהוא בא כל ליל שבת לבני ביתו כאילו היה חי. והיה מוציאם ידי קידוש. ולא מצינו כדוגמתו. וכתב הבן איש חי, שהסיבה לכך היא שעם ישראל התפללו רבות לרפואתו. ולכן גם כשלא הועיל להשאירו בחייו ממש. הועיל לו לבא כל ליל שבת לביתו.

והעצה להתגבר על הנגיף ועל הפחדים ממנה. הוא על ידי שנחדיר לעצמנו ולילדינו שבנוסף על תפילה. יש גם לעסוק בימים אלו במעשים טובים. ובפרט במעשים כאלו. שיש בהם קצת שבירת הטבע.

וכעין המעשה בשתי אחיות. שהבכירה היתה תקועה בשידוכים מחוסר אמצעים של אביה. והצעירה היתד. מאד מוצלחת ומבוקשת, והשתכרה בעבודתה הון רב. והיה לה די צרכה להנשא. אבל לא הסכימה להנשא לפני אחותה הבכירה.

ניגשה הצעירה לאביה ואמרה לו חסכתי הרבה כסף. ואני רוצה לתת לך כדי שתשיא בזה את אחותי הבכירה. התרגש האבא מאד. אבל אמר שאינו רוצה לקבל, כי הרי אסור לבזבז יותר מחומש נכסיו. ואיך אקח את כל רכושך כצדקה לאחותך. ומה גם שאת צריכה זאת לעצמך. השיבה הבת. אני בטוחה שלא אפסיד מזה, אנא קבל את מנחתי. שאל האב אם מותר לקבל ממנה?

השבנו לאבא. כלב בן יפונה נכנם לחברון. ולא פחד מהסכנה הגדולה, והקב״ה אמר "עקב היתה רוח אחרת עמו". וביארו רבותיע שמכיון שהיה מלא באמונה ובטחון ודאי ינצל, וכפי ששמעתי שתי הבנות השתדכו תוך שלשה חדשים. והבת הצעירה שנתנה את כל כספה לאחותה קיבלה חתן שהביא עמו את כל צרכיה.

את הרוח הזה צריך לשנן לילדינו. ובעזרת השם נתגבר ונצליח ונזכה לראות את משיח צדקנו כבנין בית מקדשנו. בזה מסיים הגאון את מכתבו.

בימה - המעודכנים מעדכנים
שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות
הילולת צדיקים: בעל ה"מגלה עמוקות"
השר לשירותי דת בפניה לראשי ערים: להקצות מקומות תפילה עבור מניינים מצומצמים
מתווה חדש לפתיחת הבתי כנסיות ולהתחיל כבר עכשיו הכנה לימים נוראים
הרב אליהו רבי - למה האייפון מסוכן לילד פי 100 יותר ממה שהוא מסוכן לך?
מתווה סמוטריץ': מבנים עירוניים עבור מנייני הימים הנוראיים
חשש לקורונה: טרגדיה בעזרת תורה ר' שמעון יואל גרויס נפטר באופן פתאומי
עולם הישיבות: יוקם מוקד חירום מיוחד שלא ישאיר אף בחור בלי מסגרת
מיקירי חסידי סאדיגורה: הרה"ח רבי הרשל הלוי ז"ל