צום גדליה- מה המסר והלקח לדורות?

שלום וברכה מורי ורבותי! יום צום גדליה. מהבוקר בעלות השחר ועד צאת הכוכבים כל עם ישראל בכל העולם כולו מתענה

צום גדליה- מה המסר והלקח לדורות?

ללא קרדיט

מה קרה ביום הזה? למה אחרי יומיים של ראש השנה אנחנו נדרשים לצום?

ביום הזה נהרג גדליה בן אחיקם. הגמרא במסכת ראש השנה (דף י"ח ע"ב) אומרת, שגדליה בן אחיקם נהרג לא סתם בגלל גוי או בגלל מחלה, הוא נהרג על ידי יהודי בשם ישמעאל בן נתניה.

מה קרה פה? למה זה גורם לכולנו להתענות ביום הזה?

הגמרא (שם) אומרת: קשה סילוקם של צדיקים בפני הקדוש ברוך הוא כמו שריפת בית אלוקינו. - כמו חורבן בית המקדש. ואם בית המקדש נחרב ובאותו יום צמים, כך גם בפטירתו של צדיק כולנו צמים.

שואל המהרש"א במקום: "אני לא מבין, הרי מעשה זה כבר כתוב בנביא, אנחנו יודעים שישמעאל הוא זה שהרג את גדליה, ומה בעצם הגמרא 'מחדשת' לנו מי הרגו?".

מסביר המהרש"א, שלגמרא הייתה שאלה נסתרת מאוד מאוד קשה, והיא -
אם באמת כל צדיק שנפטר אמור לגרום לנו לתענית ולצום, בוא ונתענה בכל יום, שהרי כמעט ואין יום בשנה שלא נפטר בו אדם גדול, ומה אם כן מיוחד במיתתו של צדיק זה?

אלא, מסביר המהרש"א (בתירוצו השני), אתה יודע למה אנחנו מתענים דווקא כאן?
מסיבת אחת בלבד!

כי ישמעאל היהודי הזה, אחרי יומיים של ראש השנה - לא רק שלא חזר בתשובה אלא גם הצליח לדרדר את עצמו ואת כל עם ישראל למוות של צדיק גדול.

תתעורר!
כי אם לא תעיר את עצמך, שום דבר אחר לא יכול להעיר אותך.

ישנו דיון בראשונים ובאחרונים, האם באמת גדליה נהרג ביום ראש השנה או ביום שלישי שלאחר היומיים של ראש השנה.

אבל כולם יודעים דבר אחד, זה קרה על ידי יהודי בימים הכי חשובים בשנה, בעשרת ימי תשובה.

כל אחד מאיתנו, אם יחכה שדברים יקרו לבד וראש השנה ויום הכיפורים יחזירו אותו בתשובה, שום דבר לא יקרה. מי שלא קם ומתעורר, 'טובה מרדות אחת בתוך ליבו של אדם יותר ממאה תוכחות' (ברכות ז' ע"א).

כולנו מתעוררים, כולנו מתחזקים, וכולנו פותחים דף חדש - דף של שנת תשפ"א מוצלחת ומבורכת ברוחניות ובגשמיות לעבודתו יתברך.

וברוכים תהיו!

השבת המיוחדת בשנה! • חול המועד סוכות • צפו
שמחת בית השואבה בחצר הקודש בוטושאן
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו