האדמו"ר ר' יצחק צבי משה מוזס מקראלי זצ"ל • תולדות

בליל זאת חנוכה - העליה לציון כ"ק מרן אדמו"ר ה'ויגד משה מקראלי זצ"ל • תקציר תולדותיו • גלריה

האדמו"ר ר' יצחק צבי משה מוזס מקראלי זצ"ל • תולדות

הערב ליל זאת חנוכה, תתקיים העליה לציון הק' של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק צבי משה מוזס זצ"ל מקראלי, לרגל יומא דהילולא השני שיחול בשב"ק מקץ ד' טבת תשפ"א, בראשות בנו האדמו"ר מקראלי שליט"א.

בעל ההילולא נולד בעיר קראלי לאביו המרא דאתרא הגה"צ רבי אביגדור מוזס זצ"ל, כשנה לאחר השואה, בה גדל והתחנך במוסדות קראלי, עד עלותו ארצה עם אביו בגיל 12.

בילדותו זכה להיבחן ע"י האדמו"ר הגה"ק בעל דברי יואל מסאטמאר זצ"ל, שציין לשבח את חריפותו ובקיאותו העצומה, ואמר שנועד לגדולות, לפני הבר מצוה אף זכה להיבחן ע"י האדמו"ר הרה"צ חיים מרדכי מנדבורנה זצ"ל, שהביע את התפעלותו ואמר עוד ישמעו ממנו גדולות ונצורות, ואף אמר עליו פעם בתור אברך שיש לו לעכטיגע פנים, לימים שנכנס לכולל נדבורנה מינה אותו ללמוד עם אחיינו האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל.

לאחר הבר מצוה נכנס ללמוד בישיבת שומרי אמונים בירושלים, והתחבב על נשיא הישיבה האדמו"ר זצ"ל וראשי הישיבה דאז הגה"צ אברהם דוב אויערבאך זצ"ל, (אחיו של הגרש"ז) והגה"צ רבי משה סלנט זצ"ל.

בישיבה התבלט מאוד בהתמדתו המופלאה, שחבריו מעידים שלא פסק פימא מגירסא, ובגיל 15 ערך בישיבה סיום על כל הש"ס, ולאחריה החל בלימודי יורה דעה,ובגיל 17 קיבל היתר הוראה מרבני הבדי"ץ העדה החרדית.

זכה לעשות שימושא דרבנן אצל ראב"ד ירושלים הגה"צ רבי דוד יונגרייז זצ"ל, אליו היה מקורב מאוד, כמו כן שימש אצל רב העיר בני ברק הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל ומרן בעל שבט הלוי זצ"ל ובעל קנה בושם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל.

במשך שנות מגוריו בבני ברק, שימש כרב ומורה צדק לתושבי מרכז בני ברק, וכן הורה הוראה והרביץ תורה רבות בשנים בבתי מדרשות שומרי אמונים, קאסני, גל עד, משכן שמעון ושטפנשט.

בז חשון תשנ"ח בסיום ימי השבעה על פטירת אביו זצ"ל, הוכתר ע"י מחותנו כ"ק אדמו"ר בעל אריה שאג מצאנז זמיגראד זצ"ל, ובברכתו של האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, למלאות את מקום אביו בהנהגת חצר הקודש קראלי ולהקים ישיבה על קברו.

בעשרים שנות הנהגתו, זכה להקים עולה של תורה ולקרב אלפים מבני ישראל לאביהם שבשמים, והיה אוזן קשבת לכל יהודי באשר הוא.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

האדמוהאדמור מקראלי זצל בביקור אצל האדמור ממכנובקאקראלי - בסידור קידושין -רוזנטלקראלי אצל הגרח קיינבסקיקראלי בכפרות תשעזקראלי במפטיר תשעה באבקראלי בריקוד עם ספר תורהקראלי עם פיטסבורג זצלהאדמו'ר  מקראלי זצל בצעירותו בכותלפני הרבי מקראלי זצלתמונת הוד - קראלי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה