מכתב תשובת הגאון רבי יצחק רצאבי בנוגע למצב המגיפה

פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א עונה במכתב לשאלות שנשאל אודות ההנהגה הנכונה למצב בבתי הכנסת

מכתב  תשובת הגאון רבי יצחק רצאבי בנוגע למצב המגיפה בימה - המעודכנים מעדכנים

לכבוד מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט''א:

א) האם גם כעת שנחלשה המגפה, יש להקפיד על חבישת מסכות בבתי הכנסת ובמקומות ציבוריים, והאם הדבר תלוי בהוראת משרד הבריאות?


ב) האם גם בתפילת העמידה יש להקפיד על כך, כי יש שטוענים, שהלא העומד לפני המלך מסיר המסווה מעל פניו, שאין זה מן הכבוד הראוי, אם אין חשש. וא''כ גם בתפילת עמדה שהיא תפילת לחש, ואין חשש שינתז משהו מפיו, חייב להסיר המסכה?


ג) האם יכולים הגבאים למנוע ממי שאינו חובש מסיכה מלהתפלל בבית הכנסת גם אם יצטרך להתפלל ביחידות?


ד) במה יש להתחזק בבתי הכנסת בימים אלו בכדי שתסור המגפה מעלינו?בברכת התורה,גבאי ומתפללי בית המדרש 'פעולת צדיק' מודיעין עילית.


תשובות מרן שליט''א:


א) צריך להקפיד משום שנאמר: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ולא בגלל משרד הבריאות. וחבל שמשרבבים את שמם בכל עת ובכל מקום, שאז נראה לרבים כאילו זה בגלל שלטון הערב רב, ולא היא.


לא נצרכו להזכירם, אלא שלפי המציאות אצלם מצטברות ונאספות כל הידיעות בנושא ולא רק מארה''ק אלא מכל רחבי העולם, והם ממילא היחידים שיכולים לברר את האמת וכו'.


אפשר להתנחם שיש בזה גם קצת טוב, כי בידם לאכוף את המזלזלים, מעין מה שאחז''ל: "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה וכו'". בעוה''ר אף שהמגפה נחלשה, היא חוזרת והולכת ומתגברת רח''ל.


ב) בכל אופן יש עדיין חשש שינתזו אז רסיסי רוק לחפצים שבסביבתו, ועלול שיגעו בהם אחרים לאחר מכן.

ג) כן, בפרט כשיש שם זקנים או הנגועים באיזו מחלה, ה' ישמרנו.

ד) בל''נ נצרף בהמשך דף שבדעתנו לפרסם לאנשי בית מדרשנו כאן בבני ברק.

ביקרא דאורייתא הצ' יצחק בכמהר''נ רצאבי יצ''ו

פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש
מעמד 'חומש סעודה' בת"ת תפארת שלום במודיעין עילית
מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף: האם מי שנדבק בקורונה צריך לצום בי"ז בתמוז?
יומא דהילולא רבנו חיים בן עטר: כדי להיוושע צריך ללמוד גם בספר האור החיים הקדוש
לראשונה: ממשלת ישראל אישרה מתווה אסטרטגי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות
זקן החכמים לח"כ: תזכה להמשיך הלאה - ברכת ה' תוסיף ללוות אותך
נִצְּחוּ אֶרְאֶלִּים אֶת הַמְּצוּקִים: האדמו"ר מצאנז גריבוב זצוק"ל
שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מאשלג וגאב"ד עתלית
מרן קורא למשיח, ומביט לדלת - ממתין לבואו!!!