אושר סופית: חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק האזרחים הוותיקים. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדו הצעות של חברי הכנסת ינון אזולאי וסמי אבו שחאדה. מוצ...

אושר סופית: חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק האזרחים הוותיקים. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדו הצעות של חברי הכנסת ינון אזולאי וסמי אבו שחאדה.

מוצע לקבוע כי אזרח ותיק שניתנה לו הנחה בארנונה על דירה המשמשת אותו למגוריו תמשיך להינתן לו באופן אוטומטי מבלי שיידרש להגיש בקשה או הצהרה נוספת לרשויות המקומיות, ואולם לגבי אזרח ותיק שטרם מלאו לו 75 שנים החידוש האוטומטי יוגבל למשך שלוש שנים שלאחריהן יידרש להגיש הצהרה לצורך חידוש ההנחה.

מוצע לחייב אזרח ותיק להודיע אם חדל להתקיים לגביו אחד מתנאי הזכאות להנחה בארנונה. כמו כן, מוצע לאפשר לרשות המקומית שנודע לה כי חדל להתקיים אחד מהתנאים להנחה בארנונה, לבטל את ההנחה בארנונה לאחר שנתנה לאזרח הוותיק זכות טיעון בעניין זה.

בדברי ההסבר להצעה הפרטית נכתב: "ברשויות מקומיות שונות יש צורך להגיש בכל שנת כספים בקשה מחודשת לקבלת ההנחה, הכרוכה בבחינה מחודשת של מבחן ההכנסות. בעקבות זאת, ישנם מקרים של אזרחים ותיקים שמסיבות שונות נמנעים או לא מצליחים לשוב מדי שנה ולמלא בקשה, בין אם בשל המאמץ הנדרש מצדם, בין בשל כך ששכחו לטפל בכך, מחמת מצב רפואי שאינו מאפשר זאת או בשל כל סיבה אחרת. כך, כאשר ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האינטרנט, ישנם אזרחים ותיקים שאינם יודעים כיצד לעשות זאת, וההגעה למשרדי הרשות מהווה טרחה רבה עבורם ולעיתים אף חסם של ממש".

הקלות בארנונה: מועצת עיריית בני ברק מאשרת את הארנונה
יוקר המחיה מכה בעזה: "המשבר הכלכלי יוביל לפיצוץ"
בשורה לעשרות אלפי סייעות: מענק של 1,500 ש''ח לשנת הלימודים
חיסכון לנוטלי המשכנתאות: עמלת פתיחת תיק הלוואה תוגבל ל-360 ש''ח
בזמן הקרוב: יוארך התוקף לפיצוי משפחות חטופי ילדי תימן והבלקן
הממשלה תאשר: 72 מיליון שקלים להקמת חברה שתעביר כספים לרש"פ
דיון דחוף במשבר המזון: האם בקרוב נראה מדפים ריקים בסופר?
נחתם צו לביטול מכסים על מוצרים וחומרי גלם לתעשייה
מחיר הדלק שוב מזנק: ליטר בנזין 95 יתייקר השבוע ב-66 אגורות
אושר בטרומית: הגדלת תשלום על שקיות חד-פעמיות והרחבה לחנויות קטנות