''עוד יזכור לנו אהבת איתן'': רשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליב

בהתעלות והתרוממות עילאית עבר יום ההילולא השלישי בחצר קאליב, החל משעות הבוקר המוקדמות פקדו המונים את הציון במרומי הר המנוחות, כאשר אהל מיוחד הוקם מעל מתח...

''עוד יזכור לנו אהבת איתן'': רשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליב

בהתעלות והתרוממות עילאית עבר יום ההילולא השלישי בחצר קאליב, החל משעות הבוקר המוקדמות פקדו המונים את הציון במרומי הר המנוחות, כאשר אהל מיוחד הוקם מעל מתחם הציון וכיבוד ושתיה חולקו במהלך כל יום ההילולא.

בשעה 5:00 אחה"צ התקיימה תפילת רבים בראשות האדמו"ר, אמרו ספר רביעי, והרבי שליט"א פנה לרבי זי"ע בבכייה שיעורר רחמי שמים על צרות הכלל והפרט ועל הצרות המתרבות בעולם. 'רבי, בימי חייך פתחת את כל השערים כדי לחזק לבבות ישראל, ועכשיו אנו מתחננים בפניך שתפתח שערי שמים לתפילותינו ובקשותינו'

בשעה 7:00 נערכה ההילולא הגדולה בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים עיה"ק, בראשות אדמו"רים ורבנים וקהל רב ביניהם האדמורי''ם מפיטסבורג, סקולען י-ם, סטרופקוב, ווערדאן י-ם, קעכניא, גאב''ד מאקאווה אשדוד, גאב''ד טשטבא שליט''א ועוד...

תחילה נשא דברים קצרים ראש החבורות רבי שמעון לוריא, שתיאר את עמלם ושקידתם של בני החבורות שזכו לסיים ולהיבחן על מסכתות הש"ס במסגרת ארגון 'קנין תורה' כשלאחר מכן עברו בסך עשרות הבחורים וקיבלו מתנת הערכה מהאדמו"ר.

בהמשך שוררו משיריו הנודעים של הרבי זי"ע כשגעגועים עזים אופפים את הציבור.

רשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליב

במשא הקודש הרחיב האדמו"ר על דרגותיו הנשגבות של הרבי זי"ע בענין האמונה השלימה בדרכי הבורא והנהגתו ועל חיזוק האמונה הנדרש מעמנו בכל מצב, כשרק על ידי כך אפשר להצליח הן בגשמיות והן ברוחניות ורק כך אפשר לזכות לשמחה ולרוגע פנימי. כן הביע את הערכתו לבחורי החמד שהקדישו זמנים יתירים מעבר לסדרי הישיבה כדי לרכוש קניני תורה, בהמשך דיבר על החשיבות של כתיבת ספר תורה לזכר הצדיק שבכך מתחברים אליו מלמטה וגורמים לו נייחא בשמים והוא מצדו משיב טובה לכל מי שגמל לו טובה.

מיד לאחר דבריו הנלהבים של הרבי נענה הקהל לקריאת הקודש בשמחה ובחיבה של מצווה כשכל אחד נוטל את חלקו בספר התורה שייכנס בע"ה בשנת תשפ"ג הבעל"ט ברוב פאר והדר, כשעל צבאו עומד הרב ישראל פרוש ראש העיר אלעד שדרבן את הציבור בלהט לקחת חלק במצווה רבה זו.

בהמשך נשא דברים רבי מרדכי שמואל איידלשטיין, שדיבר על הפצת התורה של הרבי זי"ע בכל מקום בארץ כאשר אביו רבי יעקב איידלשטיין זצ"ל רבה של רמת השרון זכה להיות שותף במפעל הגדול 'ברי בי רב' שקירב רבבות לתורה וליראת שמים.

לסיום נשא דברים הגאון הגדול הגר"ש בוסו שליט"א נכד ה'בבא סאלי' זי"ע שהפליא את כוחות נפשו העצומים של הרבי זי"ע כאשר שנות הגלות והחורבן לא השפיעו כמלא נימא על רוחו הקדושה וכל ימיו החיה נפשות רבות בטללי תחיה ונוחם.

יה''ר שנזכה לילך בדרכו הסלולה והבהירה ולהידבק באורחותיו הטהורים וממרומים ישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה עד בלי די

רשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליברשמים מיומא דהילולא רבה בחצר קאליב
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס