מרן ראש הישיבה על הממשלה החדשה: "רוצים גזירות להעביר על הדת"

נשיא מועצת גדולי התורה מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א בהתייחסות ראשונה לממשלת השמד בנט ולפיד. הגר''ג אדלשטיין זעק: "עכשיו ידוע המצב שיש ממשלה חדשה, שיש להם כ...

מרן ראש הישיבה על הממשלה החדשה: "רוצים גזירות להעביר על הדת"

הגר"ג אדלשטיין על ממשלת השמאל: "רוצים גזירות להעביר על הדת"

נשיא מועצת גדולי התורה מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א בהתייחסות ראשונה לממשלת השמד בנט ולפיד.

הגר''ג אדלשטיין זעק: "עכשיו ידוע המצב שיש ממשלה חדשה, שיש להם כוונה, ואומרים את זה בגלוי, שהם רוצים גזירות להעביר על הדת, דברים כאלה, על דיני התורה, לא לפי דיני התורה! ככה זה התכנית, אז מה עושים? מה העצה? זה תלוי בזכויות! כשיש זכויות אין הפרעות, כשיש זכויות, הבא ליטהר מסייעין אותו, כשיש זכויות אין הפרעות".

לסיום אמר: "אז זה תלוי עכשיו מה יהיו הזכויות שלנו, כמה שאנחנו נעשה מה שאנחנו חייבים לעשות, תורה, ומעשים טובים, וכל התרי"ג מצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שהכל יהיה בשלמות, בלי נגיעות, שהיצר הרע לא ישחד, בלי יצר הרע, נגד היצר הרע! אז הזכויות האלה נותנים זכויות שאין קשיים ואין הפרעות, ויש סייעתא דשמיא. זה המציאות".

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: על הרבי מסטמר
פנינה יקרה: ארבעים יום של עת רצון
כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ
מועצת הרבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של כהנא
האם מותר לומר סליחות לפני תפילת מנחה • הלכה יומית
איך מקימים בית עם חיי זוגיות מוצלחים? • צפו
כמה סעודות יש לאכול בחול המועד? • דף היומי
מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה
בתקציב של 100 מיליון ש''ח: בין היתר לטובת רפורמת הכשרות