נוכח העלייה המחרידה מכתב בהול ברגעים אלו יוצא מבית רבותינו מרנן ורבנן שליט"א

נוכח העלייה המחרידה כעת מכתב בהול לכלל היהדות החרדית בארץ ובתפוצות יוצא ברגעים אלו חתום בידי רבותינו מרנן גדו"י שליט"א • להלן מכתבם המלא של מרן ראש הישיבה ומרן שר התורה שליט"א בנוסף אף הוראות המומחים

נוכח העלייה המחרידה מכתב בהול ברגעים אלו יוצא מבית רבותינו מרנן ורבנן שליט"א הגר

אל המכתב צורפו הנחיות מפורטות מאת הרופאים ד"ר אוריאל לוינגר וכן מאת ד"ר משולם הרט, זאת לקראת הסגר המחמיר שאמור לחול החל ממחר ואף ביום הכיפורים עד למוצאי שמחת תורה.


"לצערנו", פותחים גדולי ישראל, "יש כאלו שקשה להם לקיים את כל אמצעי הזהירות וזה גורם שמזלזלין בזה, וכידוע שהיו הרבה שנפגעו קשה ר"ל. חובה גדולה להיזהר על פי כללי הזהירות שקבעו".


הגר"ח והגרי"ג מציינים: "אף שקשה לקיים את כל הכללים, הרי זה נסיון מן השמים, ויש חיוב גדול לעמוד בנסיון זה, כי בנפשנו הוא. מצוה גדולה על כל אחד ואחד להשרות אווירה נעימה בביתו ובמשפחתו".


במכתב מחדדים הרופאים: "היכול להתפלל באוויר הפתוח, ראוי לעשות כך - תוך שמירת מרחק; בתפילות בבית בכנסת יש לשמור על הכללים עם מסכה על הפה ועל האף תוך שמירת המרחק הנדרש; בימי חג הסוכות בשום פנים ואופן אין לארח ואין להתארח".


יצויין כי את עמדותיהם כתבו והבהירו הרופאים ושאר המומחים - לבקשתם של גדולי ישראל.


להלן נוסח המכתב המלא של מרן רבינו ראש הישיבה שליט"א עליו כנזכר חתמה יד קדשו של רבינו מרן שר התורה שליט"א:


לאחינו בני ישראל נ"י שלו' רב וברכה. אנחנו נמצאים קרוב ליום הכיפורים הבעל"ט, וכולנו רוצים לזכות בדין לשנה טובה ומאושרת, אבל כדי לזכות בדין צריך זכויות, ולפי גודל הזכויות כן זוכים בדין.


על כן יש להתחזק בעסק התורה כראוי, ולהוסיף יראת שמים, וכן בכל הענינים שבין אדם לחברו יש להזהר מאוד. וכל הבקשות שבתפילה. יש לכווין בהם על כל כלל ישראל, וכל המבקש רחמים על חברו הוא נענה תחילה.


הנה כידוע המצב כעת כי מחלת הקורונה ל"ע נמשכת וידוע שיש סכנה בזה, אבל יש עצות איך להזהר שלא להדבק במחלה זו, כפי הוראות הרופאים, ואם נזהרים בלי שום זלזול בזה, בזה מקיימים חובת ההשתדלות, שנלמד ממה שכתוב השמר לך ושמור נפשך כמ"ש ברמב"ם רפי"א בהל' רוצח וש"נ.


לצערינו יש כאלו שקשה להם לקיים כל אמצעי הזהירות וזה גורם שמזלזלין בזה, וכידוע שהיו הרבה שנפגעו קשה ר"ל. על כן חובה גדולה להזהר על פי כללי הזהירות שקבעו, אף שקשה לקיים את כל הכללים, הרי זה נסיון מן השמים, ויש חיוב גדול לעמוד בנסיון זה, כי בנפשנו הוא.


מצוה גדולה על כל א' וא' להשרות אוירה נעימה בביתו ובמשפחתו. בזכות כל הדברים הנ"ל נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, וימלא השי"ת כל משאלות לבנו לטובה.הילולת צדיקים: בעל ה"המקור ברוך" זצ''ל
צפו: תיעוד נוסטלגי של רבי ברוך מרדכי אזרחי על מרן
הגאב"ד רבי אשר וייס מספר בשבחו של מרן רבי עובדיה
הגאון הרב דויד יוסף חושף על אביו:
סיפורו של מרן מאת בנו הראשל"צ שליט"א:
הסתיימה הפגנת האלפים בערד: "קול ברור נגד ההסתה"
הילולת סניגורן של ישראל הרבי מברדיטשוב זי"ע אצל כ"ק אדמו"ר מבוטשאן שליט"א
מראות קודש: כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בחגי תשרי • גלריה
לקיים בנו: ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי נמצא חיובי לנגיף הקורונה
לכבוד ההילולה: עצרת סליחות בכותל לרגל הילולת מרן