אושר סופית: תשלום דמי בידוד לעובד

במסגרת הצעת החוק בתכנית לסיוע כלכלי משרד האוצר יחסוך 25% על דמי בידוד על חשבון רוב נמנעי החיסון

אושר סופית: תשלום דמי בידוד לעובד אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלשית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי.

הצעת החוק מאריכה עד לכ"ה חשון ה'תשפ"ב (31.10.2021) את תוקפו של ההסדר לעניין תשלום דמי בידוד לעובד ועורכת בו מספר שינויים: (א) מוצע לקבוע כי הורה מלווה – שהוא עובד שאינו חייב בבידוד, אך נעדר מעבודה משום שילדו חייב בידוד, יהיה זכאי ל100% דמי בידוד, בכפוף לכך שהילד אינו חוזר או חולה קורונה ושההורה האחר לא נעדר באותו זמן. שני הורים מלווים יוכלו להיעדר לסירוגין. הזכאות של הורה מלווה תחול רטרואקטיבית מתחילת 2021.

מוצע להבחין בין מעמדות העובדים: בין עובד השוהה בבידוד רגיל – שזכאי ל-75% מדמי הבידוד, ובין "עובד בבידוד מזכה" (מי שחייב בידוד למרות שהוא מחוסן או מחלים, עובד קטין בבידוד, או מי שהחל להתחסן אך טרם השלים את התהליך, או מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן) – שזכאי ל- 100% מדמי הבידוד. למלוא דמי הבידוד כעובד מזכה יהיה זכאי גם הורה ששוהה בבידוד בשל בידוד של ילדו, בין אם גם ההורה עצמו חייב בבידוד ובין אם לא, בכפוף לכך שהילד אינו חוזר או חולה קורונה ושההורה האחר לא נעדר באותו זמן.

מעובד הזכאי לדמי בידוד יופחתו רק עד שלושה ימי מחלה, במקום עד ארבעה ימים בהסדר הקיים.

תוגבל הזכאות לדמי בידוד רק לתקופה המזערית שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד אם מבצעים בדיקות קורונה.

עלויות המעסיק שיובאו בחשבון לעניין השיפוי לא יעלו על 30% מדמי הבידוד. מוצע להאריך את התקופה להגשת בקשה לשיפוי, ולהתאים את הפרטים שבקשת השיפוי צריכה לכלול.

מוצע להתאים למשפחת אומנה את אופן מסירת ההצהרות הנדרשות לפי ההסדר החדש לגבי ילדו של עובד שהוא עובד בבידוד מזכה או הורה מלווה. נוסף לכך מוצע לקבוע שנשים שהמכוח תיקון 225 לחוק הביטוח הלאומי זכאיות לדמי לידה, לאחר שהיו זכאיות לדמי אבטלה עד ל-כ' תמוז ה'תשפ"א (30.6.2021), יהיו זכאיות לתשלום נוסף בשווי דמי לידה בעד 18 ימים.

ועדת הכלכלה החלה היום את הדיונים בסעיפי התחבורה מתוך חוק ההסדרים
ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
ועדת הכלכלה החלה את הדיון ברפורמת הייבוא
ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך
39% מהלקוחות שהם גופים ציבוריים - אינם משלמים לספקים בזמן
בשיתוף עם העירייה: השר אלקין יעניק חבילת סיוע לדיירי הבניין שקרס
מהי הלוואה חוץ בנקאי ומי רשאי לקחת אותה?
במסגרת תיקון חוק החל״ת נפגעו גם נשים ששהות בחופשת לידה
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את תכניתו של השר אלקין: מחיר מטרה 2.1
ועדת הכלכלה אישרה: מחיר החלב הגולמי יוזל