הרב גלזר: מעלת שמירת העיניים

כיום בעידן המסכים, אנו נחשפים לדברים רבים, חלקם טובים וחלקם לצערנו אינם • התחזקות לשמירת העיניים וקדושתם העיניים הם משכן הנשמה, כאשר הן נשמרות, הנשמה נשמרת. שמעו ותחי נפשכם:

הרב גלזר: מעלת שמירת העיניים

הרב גלזר על שמירת העיניים

גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה