בשורה נשים העצמאיות: מענק קורונה למרות הלידה

בשורה לנשים עצמאיות שילדו במהלך שנת 2019 – לדרישת ועדת הכספים רשות המיסים תגיש היום תקנות חדשות לשם מיצוי זכותן למענקי קורונה מלאים • גפני: מאשר בתנאי שיינתן מענה מלא

בשורה נשים העצמאיות: מענק קורונה למרות הלידה

במהלך דיוני ועדת הכספים לעניין מענקי הסיוע השונים נוכח נגיף הקורונה בחודשים האחרונים, הוצפה שוב ושוב הבעיה, ועלתה דרישה מצד חברי הוועדה לתקן את העוול, במסגרתו נשים ששהו בחופשת לידה לאחר שילדו בשנת 2019, לא יכלו להראות ירידה מספקת שתזכה אותן במענקים לעניין תקופת הקורונה, או שזיכו אותן במענקים נמוכים משמעותית מהירידה הריאלית בפעילות עסקיהן בתקופת הקורונה, נוכח כך שלא עבדו בתקופת חופשת הלידה ונוסף על כך, גם התקופה שלאחר החזרה מחופשת הלידה, מתאפיינת אצל נשים רבות בחזרה לפעילות בצורה הדרגתית.

היום, במהלך דיון מהיר בנושא שהתקיים לבקשת ח"כ קטי שטרית, הכריזו נציגי רשות המיסים, כי יגישו היום לוועדה תקנות המתקנות את העוול, ויאפשרו לנשים אלו לקבל מענקים מלאים שישקפו את הירידה האמתית בהכנסותיהן, הן לעניין מענקי ההוצאות הקבועות והן לעניין המענקים הסוציאליים.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני בירך על ההחלטה, וציין כי בכוונתו להעלות את התקנות לאישור הוועדה מיד שיגיעו אליה, לצד כך שהוועדה תוודא כי הן אכן מביאות מענה מלא לסוגיה.

ח"כ קטי שטרית הסבירה את חשיבות המהלך: "לעיתים הנשים הללו איבדו הרבה יותר מ-40% מהכנסותיהן בשגרה, גם בגין חודשי חופשת הלידה וגם בגין פעילותן בחודשים שלאחר מכן, אני מודה לשר האוצר עמו קדמתי את הסוגיה, אני מבקשת שהתקנות יתנו מענה לכלל הבעיות, כולל אפשרות לקחת את 12 חודשים שלפני הלידה לצורך חישוב המענקים".

בימה - המעודכנים מעדכנים
בעקבות הקורונה: 100 מיליון שקלים סיוע לעמותות
החוק שיאפשר לחיות בצל הקורונה גם ללא תקציב
יו"ר ההסתדרות הלאומית נועד עם שר האוצר
שלום בפועל: מרכז הסחר מדובאי פתח את משרדיו בישראל
הממשלה צפויה לאשר את הצעתו של השר ליצמן
מתחילת הקורונה: 20,000 פיטורים של נשים בניגוד לחוק
בש"ס דורשים פיצוי כספי למזרחיים - "כמו לפלסטינים"
ההאקר שפרץ לחשבונות בנק לאומי
האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבודה?
בעקבות העומס: מספר הקונים בקניונים יפחת