גובשו הסכמות להפחתת הצמצום במסגרות האשראי

לאחר דיון ער שהתקיים בוועדת הכלכלה ביוזמת היו"ר ביטון בנושא מסגרות האשראי יצאו צוותי עבודה משותפים לעבודה על צו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגר...

גובשו הסכמות להפחתת הצמצום במסגרות האשראי

לאחר דיון ער שהתקיים בוועדת הכלכלה ביוזמת היו"ר ביטון בנושא מסגרות האשראי יצאו צוותי עבודה משותפים לעבודה על צו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות האשראי.

בהתאם להסכמות שגובשו בין כלל הגורמים ובהם- משרד האוצר לבין יו"ר ועדת הכלכלה, ובתיאום עם בנק ישראל, יתוקן הצו לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות אשראי לפי סעיף 9(ג) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

עפ"י הגדרת החוק ההחלטה מתקבלת ע"י שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל וביובא לאישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת. מטרת השינוי היא לאזן בין שתי תכליות הכרחיות – שמירה על לקוחות בעלי מסגרת אשראי נמוכה וקידום התחרות בשוק הבנקאות בישראל. צו זה מפורסם היום להערות הציבור ויובא להצבעה בוועדת הכלכלה.

במסגרת ההסכמות נקבע כי יוארך בשנה נוספת המתווה שנקבע בשנה שעברה ובכך תימנע הפחתה נוספת של מסגרות האשראי. כלומר, הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי יחויבו לעמוד בשיעור של 55% מסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015, יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-7,500 שקל ומסגרות מתחת לתקרה של 7,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום.

על מנת להסיר את אי-הוודאות בנושא בהמשך, מוצע במסגרת הצו לקבוע מתווה גם לתקופה החל משנה הבאה ועד לסיום תקופת הצמצום בחוק, קרי מפברואר 2023 ועד לינואר 2024.

במסגרת המתווה הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי יחויבו לעמוד בשיעור של 51% מסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015 כאשר מסגרות מתחת לתקרה של 8,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום, וכן יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-8,500 שקל.

מתווה זה יאפשר מצד אחד את קידום התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק האשראי בישראל בהתאם למטרות החוק, ומצד שני יאפשר לבנקים למקד את הצמצום באוכלוסיות בעלות מסגרות אשראי גבוהות תוך הימנעות מפגיעה משמעותית בבעלי מסגרות אשראי נמוכות.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "מתווה זה מראה כי משרד האוצר מחויב להמשך קידום התחרות בשוק הבנקאות ובהכנסת שחקנים חדשים שיוכלו לאתגר את המערכת הבנקאית, תוך שימת לב למצב משקי הבית בזמן התפשטות זן ה"אומיקרון", להגנה על העסקים הקטנים ולאתגרי האוכלוסיות השונות".

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל ביטון: "סוגיית הפחתת מסגרות האשראי בשנות הקורונה הוצפה מהציבור כבעיה. רבים מאזרחי ישראל נתקלו בתקרת האשראי שצומצמה, בעלי העסקים והעצמאיים דיוחו על קשיים ובעיקר המוחלשים ביותר בחברה סבלו מהצמצום. ועדת הכלכלה בראשותי התכנסה לדון בנושא במטרה לייצר שינוי המותאם למצב בשטח, לתקופת הקורונה ולמתרחש במדינה.

המתווה שגיבשנו מציג מענה ראוי תוך חשיבה על כלל השיקולים- החל מהתחשבות בלקוח הפרטי ובעסק הקטן וכמובן דואג להגברת התחרות בענף. המתווה המוצג היום להערות הציבור מאפשר לשמור על מסגרת האשראי בתקופת הקורונה. הוא פתרון טוב לכלל קבוצות ושכבות האוכלוסיה הישראלית. בעוד שנה, בפעימה נוספת המתווה המוצע יקטין באופן מידתי את מסגרות האשראי לטובת הגברת התחרות. נביאו לאישור וועדת הכלכלה בראשותי בהקדם."

אילוסטרציה
מעל 1,000 ש''ח: מענק לימודים לקראת שנת הלימודים
סוחרים בעזה חוששים: "אם המצב ימשיך, נגיע לפשיטת רגל"
זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית
נתניהו: "רק בשנה האחרונה המחירים עלו פי 9"
יו"ר ההסתדרות: "חברת ליימן שליסל הוכנסה לרשימת חרם הצרכנים"
לפיד: "הדלק יורד היום בחצות"
יו"ר ההסתדרות קורא לחרם צרכנים על חברות הענק
מחר: הריבית על הדולר צפויה לזנק
לפיד: מחיר הדלק ירד בעוד שבוע
בגלל שהם שוטרים: מענק 34 מיליון