מחזקים את החינוך התורני בקריות: במעמד האדמו''ר גאב''ד מאקווא

סדרת כנסים ב'נשר' ובקרית אתא לזכרו של הרב אורי זוהר זצ"ל במטרה לחזק את רישום ילדי ישראל לחינוך תורני

מחזקים את החינוך התורני בקריות: במעמד האדמו''ר גאב''ד מאקווא חיזוק החינוך התורני בקריות

פטירתו הפתאומית של גאון התשובה והקירוב רבי אורי זוהר זצ"ל, הכתה את עולם התורה בהלם. מי שהפך לסמל, דוגמה ומופת לחיים של תורה והסתפקות במועט – איננו.

רבי אורי זצ"ל ראה את שליחות חייו בלקרב עוד ועוד יהודים. כמי שעשה את הדרך מפסגת העולם הזה, לפסגות העולם הבא, הוא הבין שהמטרה שלו היא להפיץ את דרך התורה בכל מקום, גם במקומות החשוכים ביותר.

בעקבות כך, החלו להתקיים כנסים שונים ברחבי הארץ על מנת להגביר את הרישום ולחדד את המודעות של החינוך התורני לידי ישראל בכל הארץ לעילוי נשמתו של הרב אורי זוהר זצ"ל.

בעיר רכסים נערכו סדרת כינוסים לרבני קהילות בקריות ע"י ארגון לפעילים "לב לאחים" בשיתוף בית ספר "בצוותא".

במעמד רב רושם התכנסו פעילי ורבני לב לאחים לכנס חירום להצלת חינוך ילדי ישראל הטהורים במתן חינוך תורני כאשר כל פעילות הארגון מכוונת למטרה זו.

בכינוס השתתפו הרב יצחק לוי רב העיר "נשר", הרב משה תנעמי ממקימי עולה של תורה הותיקים ורבה של רכסים, עוד כיבד בנוכחותו במעמד גאב"ד מאקאווא מקריית אתא שבמילים נרגשות תיאר את הנחיצות הדחופה לפעול למען רישום ילדים לחינוך תורני שזה דבר דחוף כל רגע, במתן תורה הקב"ה ביקש 'ערֵבים' ומי היו הערֵבים – הילדים, עד שאמרו "בנינו ערֵבים בעדנו", ואז נתנו להם את התורה, היות והבנים ערֵבים שההורים יקדימו נעשה לנשמע. הילדים זה הערבון שלנו, זו אחריות של כולנו לשמור על הערבון והקב"ה יעזור שתצליחו באסיפות החשובות הללו לקרב כמה שיותר אחינו מבני ישראל לחינוך תורני אמיתי ותשאו ברכה מעם ה' לקדש שם שמים בפועלכם.

חיזוק החינוך התורני בקריות

בכינוס זעקו הרבנים על מצב החינוך כיום וחיזקו את החובה לצאת לחזק את העם לרשום את הילדים לביה"ס תורני.

הרבנים העלו בדבריהם על דמותו הנשגבה של הרב אורי זוהר זצ"ל שהיה סמל של חוזר בתשובה ושל מקרב אחים טועים בכל נימי נפשו בדרכו המיוחדת בעולם התשובה בדרשותיו המופלאות ובקירוב ילדי ישראל באומרו, שזה הנחת והשמחה הגדולה ביותר שיש היום שילדים יודעים מה זה 'שמע ישראל' ומה זה שבת קודש, כמה היה חשוב לו חינוכם של ילדי ישראל הטהורים שילמדו במוסדות חינוך על ערכים של תורה ודרך ארץ תורניים.

במהלך הערב, הרבנים דנו יחד עם הפעילים המשתתפים על דרכי פעולה מעשיים לקירוב תלמידים ומשפחותיהם לחינוך תורני.

במעמד חולקו לפעילים המשתתפים 'ערכות רישום' מהודרות שעודדו לצאת תכף ומיד במלאכת הצלת החינוך היהודי הטהור.

הכנס ננעל בתחושה של שליחות כשהפעילים מלאי מרץ, חדורים במטרתם לרשום עוד משפחות לחינוך תורני טהור ולהרבות כבוד שמים לעשות נחת רוח לה' ית'.

חיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריותחיזוק החינוך התורני בקריות
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין