הילולת צדיקים: רבי מרדכי יפה זצ''ל

רבי מרדכי יפה זצ''ל המכונה "בעל הלבוש" היה אחד הצדיקים העצומים אשר זכה ועמד בניסיון כיוסף הצדיק • ניסה לחבר שני חיבורים אך משמים הקדימו אותו בני זמנו

הילולת צדיקים: רבי מרדכי יפה זצ''ל

רבי מרדכי זצ''ל המוכר כבעל הלבוש הוא נצר לשושלת רבנים מפוארת, המיוחסת לרש''י הקדוש. על ענפי אילן עצום זה גדל רבי מרדכי יפה והתעלה בתורה הקדושה היה וינק את תורתו מרבותיו הגדולים המהרש"ל והרמ"א. במשך שנים שקד רבי מרדכי על התורה בלובלין ובקרקוב עד ליום חופתו. לאחר נישואיו שקד על התורה ואף הקים עולה של תורה והרביצה לרבים בעיר פראג.

כעבור מספר שנים גזרה מלכות הרשעה גירוש על היהודים בפראג וכך מצא את עצמו רבנו נודד הרחק ממקום מושבו ורואה בחורבן ישיבתו כמרדכי היהודי בשעתו עת אשר חזה בחורבן הבית והוגלה לבבל.

לאחר הגירוש מפראג נדד הרחק לאיטליה. שם חפץ בכל ליבו לחבר ספר הלכה פסוקה. טרם החל לכתוב את ספרו, יצא לאור ספר הטורים של רבי יעקב בן אשר, המרכז את עיקרי הדינים. למרות שראה כי יצא הספר לאור: "אמרתי אלך לי בעקביו וארשום לי קיצור הדינים ע"פ הסכמתו שכתב להישען על שלושה עמודי ההוראה ז"ל הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ולהכריע הרבים נגד היחיד, אבל אסבירם בטעמיהם ובדרכם בקיצור שאפשר. וזה החלי לעשות".

רק החל במלאכתו "וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמׇרְדֳּכַ֔י" אשר הקדימו רבי יוסף קארו זצ''ל בכתיבת השולחן ערוך, אזי "מׇרְדֳּכַ֗י יָדַע֙ אֶת־כׇּל־אֲשֶׁ֣ר נַעֲשָׂ֔ה" במלאכת קיצור הטור והבית יוסף. למרות זאת, לא ישר בעיניו: "כי קצר קצרה ידו בו מאוד, ולא יספיק כלל למעיינים בו, כי הוא כספר החתום וכחלום כלא פתרון, וכאלו היה הכל הלכה למשה מסיני בלי שום טעם".

ולכן גמר בלבבו להמשיך במלאכתו: "לכתוב ולבאר את הדינים הנוהגים באלו הארצות אשכנז". רבי מרדכי החל לכתוב את חיבורו "וַיִּמָּצֵ֣א כָת֗וּב" בהיות כי הרמ''א בד בבד עם רבי יוסף קארו חיברו את חיבוריהם, כך שהרמ''א הקדימו בהגהות לשולחן ערוך, באותו הזמן בו רבי יוסף קארו עסוק היה בחיסור ה'שולחן ערוך, וכך נראה בחוש כי רוח ממרום הטתה את ידיהם למלאכת הקודש.

עם זאת, רבי מרדכי לא התייאש להוציא לאור את חיבורו באומרו: "כי רחוקים וגבוהים דרכיהם מדרכי ומחשבותיהם ממחשבותיי, כי הם כתבו דבריהם בלא טעמים... והנה הם ערכו שלחנם בכל מיני מעדנים מגדים כפרים עם נרדים, אך המאכלים כתפל בלי מלח... כי אי אפשר לדין בלא טעם, כמו שאי אפשר לאכול בלי מלח.., המלח שמקריבין על כל קרבן לא הביאו, והוא המרתיח את התבשיל ומחמם את האדם... וחסרו לדמות מלתא למלתא, והשמיטו כמה דינים מהטור".

"וַיִּכְתֹּ֣ב מׇרְדֳּכַ֔י אֶת־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה"
רבי מרדכי עמד בשער הספר, מצד אחד ראה את הטור, המנוסח בלשון ארוכה ביותר ומצידו השני, ראה את השולחן ערוך, המנוסח באופן הקצר ביותר. ועל כך התעורר רבי מרדכי להוציא לאור את חיבורו. מרוב ענוותנותו קרא לחיבורו הלבוש, שהוא רק כתוספת לשולחן ערוך, ארבעה טורים והרמ''א.

"וּמׇרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א מִלִּפְנֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ בִּלְב֤וּשׁ"
רבי מרדכי קרא לחלקים השונים של ספרו על שם הלבושים שהיו למרדכי היהודי: לבוש התכלת - על שולחן ערוך חלק אורח חיים עד הלכות שבת. לבוש החור - על שולחן ערוך חלק אורח חיים מהלכות שבת עד הסוף ועוד על פי הפסוק במגילת אסתר: "וּמָרְדֳּכַי יָצָא מִלִּפְנֵי הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ מַלְכוּת תְּכֵלֶת וָחוּר וַעֲטֶרֶת זָהָב גְּדוֹלָה וְתַכְרִיךְ בּוּץ וְאַרְגָּמָן וְהָעִיר שׁוּשָׁן צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה" (מגילת אסתר ח', ט"ו).

"וּפָרָשַׁת֙ גְּדֻלַּ֣ת מׇרְדֳּכַ֔י"
הכוח העצום שקיבל רבי מרדכי יפה קיבל הגיע המעשה הבא: מספר מרן ה'חפץ חיים' בספרו נדחי ישראל: "ונמצא בספרים על הגאון בעל ה"לבוש", שלכך זכה מן השמים לעשות החבורים הנחמדים שלו, והם ספרי הלבושים, שפעם אחת, בימי בחרותו היה לו ניסיון גדול, שבא אצל דוכסית אחת לסחור סחורה, ופתתה אותו לעבירה, ולא היה לו שום מקום להימלט ממנה שהיה חצרה סגור, אם לא תחת מקום בית הכסא".

והמשיך החפץ חיים וסיפר: "וביזה את עצמו ונס ונמלט דרך אותו המקום הבזוי הנ"ל, והיה לבוש אז בכמה מיני בגדים, וימאס וילכלך את כולן, ולכך זכה אח"כ מן השמים לחיבור הלבושים". וכך התקיים אצלו הפסוק: "וּמׇרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א" שלם "מלפני המלך".

הסיפור הנפלא לא נגמר בכך. לאחר שנים סיפר אחד מהבחורים בישיבת מאקוב בפולין כי בצעירותו למד בישיבתו בחור עילוי, אשר התברך בזיו פנים נפלא. היה זה בתחילת מלחמת העולם הראשונה, כאשר הגיעו הורים רבים ומודאגים לישיבה בכדי להשיב את בניהם לביתם.

וכך הגיע אביו של אותו בחור החמד. כאשר ראו בני הישיבה את אביו, לא האמינו למראה עיניהם: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים". אך כאן היה בדיוק ההפך: בניגוד גמור ליופי הייחודי של הבן, עמד לנגד עיניהם אביו, גוץ עם גוון פנים שחור כפחם.

מרוב השתוממותו פנו חבריו לאותו העילוי ותמהו בפניו (תרתי משמע). הלה, השיבו שהוא מצאצאי ר' מרדכי יפה בעל הלבושים, וסיפר לו את כל אותו הסיפור. עוד גילה לחבריו, כי ר' מרדכי התפלל באותה שעה בה עמד בניסיון, כי למשך עשרה דורות שיצאו ממנו, צאצאיו יהיו מכוערים למראה, בכדי שלא יגיעו לידי ניסיון". וסיים אותו הבחור יפה התואר ואמר: "עשרת הדורות הסתיימו אצל אבי – ואילו ממני מתחיל הדור האחד עשר"!...

רואים ממעשה זה, את כוחו העצום של רבי מרדכי, ובמיוחד בעת עמידתו בניסיון עד כמה גדולה כוחה של התפילה המשנה מהפך להפך. יהי רצון, שנמשיך להתפלל ולדבוק בבורא, ונזכה לחזות בבורא העולמים, השומע לכל תפילה ותפילה היוצאת מפינו.

ספרו של רבי מרדכי זצ''ל
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
הרהורי סוכות תשפ"ב; מציאות שונה
צפו: כיצד לברך ולנענע את ארבעת המינים?
ההכנות האחרונות לחג הסוכות • האושפיזין • צפו
היכן מצינו שהחלפת סדר המילים שווה ממון רב? • דף היומי