רבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנות • גלריה

לאחר עמידה בכור המבחן אצל רבה הראשי של רוסיה • יצטרפו לשמש כ'כלי קודש' בעיירות ברוסיה • אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

רבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנות • גלריה רבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנות

בסיפוק ובשמחה התקבלה הידיעה בין הקהילות היהודיות הרבות ברוסיה, על עמידתם של קבוצת תלמידים נוספת בכור מבחן הלכות 'איסור והיתר', ובבוא היום יוכלו גם הם להצטרף בע"ה כ'כלי קודש' בקהילות היהודיות, כמו יתר מאות הבוגרים, שבמשך כשלושים שנות פעילות הישיבה גדולה במוסקבה, משמשים בשליחות קודש כרבנים, משגיחי כשרות, מורים ורבני קהילות, ועומדים הכן לכל עניין יהודי רוחני או גשמי של מאות אלפי היהודים ברחבי רוסיה.

י"ד תלמידים הלומדים בישיבת "תומכי תמימים - ליובאוויטש" בשכונת סופרינה שבפרברי מוסקבה, שקדו במקביל ללימודים הרגילים של הישיבה, גם במסגרת מיוחדת של מסלול הוראה, ללימודי סמיכה לרבנות. המסלול המיוחד קיים מזה שנים רבות בישיבה, שכבר הצמיחה ב"ה רבנים חשובים, בהכוונת ראש הישיבה הרב מנחם מענדל גולדבערג, ובניהולו המסור של ראש מחלקת הסמיכה הרב דוד רוזנצוויג, המשקיעים משאבים רבים למען כלל התלמידים, ובמיוחד של בחורים יקרים אלו, שעזבו עולם חומרי ושוקדים במסירות בעולם התורה, ההלכה והחסידות.

לאחר סדרה של מבחנים שונים בכתב ובעל פה, הגיעו הנבחנים אל השלב האחרון - מבחן מסכם שנערך במשך מספר שעות רצופות על-ידי מייסד הישיבה ורבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, שלא יכול היה להסתיר את התפעלותו והתרגשותו למראה ידיעתם ושליטתם בחומר הרב, המראה על שקידה גדולה והתמסרות מלאה ללימודים הקדושים בישיבה הגדולה של מוסקבה, ששמה הטוב יצא בכל העולם ומקהילות רבות שולחים את מקורביהם ובוגריהם המתאימים לרמה גבוהה של לימודים.

עם סיום המבחנים, חולקו תעודות הסמיכה לתלמידים הנרגשים, שמיד אחר-כך שבו ללימודים במתחם הישיבה, הממוקם הרחק משאון העיר, ומשרה אווירה רצינית של לימודים ללא הפרעות והטרדות. מדי יום שישי, לאחר סדר לימודים, יוצאים התלמידים לפעול בקרב יהודי הסביבה, וכן בחגים הם נוסעים לעיירות קטנות בהן לא קיימים שלוחים ורבנים, ופועלים עם היהודים המקומיים לקיים את החגים כראוי.

רבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנותרבנים חדשים מבוגרי הישיבה הגדולה של מוסקבה הוסמכו לרבנות
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה
החכמה מאין תמצא? • צפו
מה דינו של חתול שאכל תרנגול? • דף היומי
״רגלי חסידיו ישמור״: חכם שלום כהן אושפז בשל זיהום שהתפתח ברגלו
האדמו"ר מבוטושאן בתפילה בכותל המערבי • צפו
מעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בת"ת נודע בשערים בבית שמש
שמחת הברית בחצרות לעלוב ב"ב-צאנז טשאקאווא • גלריה