אופוזיציה מתישה: החוק לכפיית גיוס לבנות נתקע בוועדה

לאחר שחברי הכנסת החרדיים הכריזו מלחמת חורמה על החוק אשר יכפה בנות דתיות להתגייס לצבא היום הצליחו חברי הכנסת לתקוע עוד מספר "מקלות" בגלגלי הקואליציה

אופוזיציה מתישה: החוק לכפיית גיוס לבנות נתקע בוועדה בן גביר ואייכלר במתקפה על החוק לכפיית גיוס

כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, בשבוע שעבר החלה סערה לאחר שעלתה ההצעה להתחיל לנבור בפרטי כל בת ישראל אשר מסרבת להתגייס מטעמי דת, ולכפות עליהן גיוס לצבא.


כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו,, החוק עבר בקריאה ראשונה, והיום הונח על שולחן וועדת חוץ וביטחון על מנת להעביר לקריאה שניה ושלישית ח''ו.


הבוקר, לקואליציה הוכנה הפתעה: ח"כ ישראל אייכלר יחד חברו למפלגה, ח"כ מאיר פרוש הגישו הסתייגויות רבות לחוק והכריחו את האופוזיציה להאזין לנאומים הממושכים.


לאחר שסיימו סוף סוף עם הנאומים, הכריזו חברי האופוזיציה כי המשך היום מהווה פתיחת נושא חדש, ועל כן, יש לאשר את הנושא רק מחר בוועדת החוקה. יש לציין כי על וועדת החוקה להגיע לנושא זה מחר בכדי לאשר את המשך הדיונים סביב החוק.


כזכור, סעיף 40 לחוק שירות ביטחון מסדיר את נושא הפטור מחובת שירות ביטחון מטעמי הכרה דתית. הסעיף קובע כי הפטור יינתן לכל מיועדת לשירות ביטחון (מלש"בית) שהצהירה כי טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת בשירות ביטחון, כי היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו, וכן כי אינה נוסעת בשבת.


תיקון 18 לחוק ביקש לפשט את ההליכים בדבר ביטול פטור מטעמי הכרה דתית, במקרה בו חדלו להתקיים במלש"בית התנאים שבשלם ניתן לה הפטור מחובת שירות ביטחון, שכן עד לתיקון ביטול הפטור היה מותנה בהרשעה פלילית של המלשב"ית במתן תצהיר כוזב.


על פי תיקון 18, הפטור מטעמי הכרה דתית יכול להתבטל גם במצב שבו יש לפוקד יסוד ממשי להניח כי המלש"בית נהגה באופן שאינו תואם מהותית תנאי מהתנאים שעליהם הצהירה. במקרה זה על הפוקד להודיע למלש"בית על כוונתו להגיש בקשה לביטול הפטור אל הוועדה לבחינת הפטור מטעמי הכרה דתית, ולאפשר לה, תוך 30 ימים, להציג לו את טענותיה.


הפוקד אף יודיע לה על אפשרותה להשמיע טענותיה בעצמה, או בלוויית מי מטעמה, בפני הוועדה. במקרה והפוקד לא שוכנע מטענות המלש"בית, או שהיא לא התייחסה להודעתו, יוכל הפוקד להגיש לוועדה בקשה לביטול הפטור, תוך שהוא מודיע על החלטתו לעשות כך למלש"בית. עוד נקבע כי התיקון ייכנס לתוקף רק מיום פרסומן ברשומות של תקנות המסדירות את הרכב הוועדה לבחינת הפטור וסדרי הדין בה.


תקנות אלה אושרו בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בפברואר 2018, ופורסמו ברשומות-10.4.18. המשמעות היא שהוראת השעה נכנסה לתוקפה ביום 10.4.2018 למשך שלוש שנים, היינו עד ליום 10.4.2021 ואולם, בשל התפזרותה של הכנסת ה-23, ותחולתו של הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, ההסדר שנקבע בתיקון 18, עומד בתוקפו עד ליום 6.7.2021.  מדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי מינויה של הוועדה, שהרכבה נקבע לפי התקנות, התעכב מסיבות שונות, וכי בחודש אוקטובר 2020 מונתה הוועדה ורק לאחרונה החלה לפעול. 


תת אלוף אמיר ודמני, ראש חטיבת תכנון ומנהל כח אדם בצה"ל, הציג לחברי הוועדה כי בחמש השנים האחרונות קיימת מגמה שהתמתנה, של ירידה בהיקף המתגייסים לצה"ל. בשנתון האחרון היקף הגיוס בקרב גברים היה כ-67%, ובקרב נשים כ- 55%, מפוטנציאל הגיוס. בכל אחת מחמש השנים האחרונות 35-36% מפוטנציאל הגיוס לנשים מקבלות פטור משירות מטעמי הכרה דתית. מדובר על הטעם העיקרי לקבלת פטור משירות בקרב נשים.


בשנת 2020 הוגשו כ- 18,900 אלף בקשות לפטור מטעמי דת בקרב מועמדות לגיוס ומתוכן כ- 219 נדחו.

מתחילת שנת 2021, בה החלה הוועדה לבחינת הפטור לפעול, החלו הליכי ביטול פטור ביחס ל- 5 מקרים בלבד.


ח"כ מאיר פרוש אמר: אני לא בא לייצג מצהירי כזב, אבל אני בא ומבקש לקיים מה שהוחלט בחוק. החוק מ-78 קבע שלושה קריטריונים ומי שעומדת בהם אמורה להגיש תצהיר ולקבל פטור. זה לא קורה היום ויש בנות שנאלצו להגיע עד בג"ץ בשביל הפטור. עוד בדיונים על התיקון ב-2012 הסכמנו למסלול הזה של ועדה לבחינת הפטור, מתוך הבנה שאם יש את המסלול הזה אז יפסיקו עם התהליכים לפני מתן הפטור, בניגוד לחוק, אך זה עדיין ממשיך.

 

יו"ר הוועדה, ח"כ בן ברק, אמר כי הוא ממליץ לחברי הוועדה לאשר את הצעת החוק, והחל בהצבעות על ההסתייגויות שהוגשו. סיעת הציונות הדתית הגישה 152 הסתייגויות, ח"כ בן גביר התנגד לחוק בנחרצות והתייחס לנקודה המרכזית בבעיית גיוס הבנות: "הבעיה היום היא, שכופים על בנות גיוס בכח, למרות שהצהירו היותן דתיות, כיוון שלא ידעו להשיב על שאלות, שגם בנות דתיות לא תמיד יודעות אותן. גם לא ייתכן שבת נפסלת על זה שבעבר לבשה חולצה שלא מגיעה עד המרפק".


ח"כ שלמה קרעי הגיש גם הוא 597 הסתייגויות בשם סיעות הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית.


במהלך ההצבעות על ההסתייגויות טען ח"כ קרעי טענות נושא חדש על מספר הסתייגויות, דבר אשר חייב את ההצבעות להיעצר עד להחלטה בטענת הנושא החדש בוועדה המסדרת של הכנסת. רק לאחר החלטת הוועדה המסדרת תוכל ועדת החוץ והביטחון הזמנית לחדש את דיוניה בהצעת החוק.

גפני: "כהנא הוא איש הזוי"
השר לביטחון פנים מפרסם את שמות חברי ועדת הבדיקה לבריחה מהכלא
ח''כ כהנא על בנט: "מעוניין להפסיק את תפיסת העולם החרדית"
הליכוד על בנט: "משסה הורים אלו באלו"
בנט: "אני רוצה שההורים יריבו אחד עם השני"
לקראת חקירת פרשת הצוללות? בנט נפגש עם יו״ר התנועה לאיכות השלטון
בן גביר: "ההר הוליד עכבר, בנט צריך להתנצל"
חה"כ אבי מעוז הגיש בג"צ נגד ניר אורבך ומיקי לוי
בנט: "למדנו שהטלת הספק היא תנאי הכרחי לניהול חיינו"
סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו