'פרשת בראשית' עם מרן הגר"מ מאזוז

חשבון הזמן של פרשת בראשית בלבד | ספר סדר עולם | עיקרי האמונה בפרשת בראשית | בריאה יש מאין | משלו של הרמב"ם להסביר את זה שהעולם נברא יש מאין | 'המציאות חזקה מהכל' | משקל האויר | העולם שמעיד על בוראו הרוגע והשלווה שיש באמונה | ריפוי עיוור מלידה | ההבדל בין בריאה ליצירה | ספר החכמה הגדול בעולם | 'כל מה שה' עושה הכל לטובה'

'פרשת בראשית' עם מרן הגר"מ מאזוז

הפרשה ופירשה: הרב שלמה לוינשטיין
מדהים: כשרשב"י קרא לרב עובדיה לבוא למירון • צפו
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בקהילת "היכל מרן" בבני ברק • צפו
פרשת שבוע עם הרב ברוך רוזנבלום
הרב ליאור גלזר: ערך לימוד תורה בחורף
קטעים נדירים על מרן לרגל מלאות 7 שנים לפטירתו
הילולת צדיקים: האדמו''ר מפיאסצנה זצ''ל
ספרא דדיינא: החסיד רבי חיים שמואל שטרנקוקר ז"ל
הקלטה נדירה ומרגשת: האדמו"ר מקאליב אצל מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א בהילולא לראש השושלת הסבא קדישא