ועדת הכספים אישרה את פרק מיסוי הכנסות צבורות

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את פרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) בחוק ההסדרים –הצעת החוק מעגנת אפשרות לקבל שיעור מס מוטב ל...

ועדת הכספים אישרה את פרק מיסוי הכנסות צבורות ועדת הכספים

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את פרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות) בחוק ההסדרים –הצעת החוק מעגנת אפשרות לקבל שיעור מס מוטב לחברה המחלקת רווחים פטורים לפי חוק לעידוד השקעות הון, ביחס להכנסה שנצברה עד לתום שנת 2020.

הצעת החוק קובעת שחברה שהודיעה בתוך שנה מפרסום חוק ההסדרים שנדון כעת בכנסת, שהיא בוחרת לשלם את שיעורי המס המופחתים עקב חלוקת הכנסות שנצברו כאמור, תהייה זכאית לשיעורי מס חברות מופחתים לתקופה של שנה על הכנסות צבורות. שיעור מס החברות לא יפחת בכל מקרה מ-6% ועל החברה יהיה בתקופה של חמש שנים משנת המס שבה הודיעה על בחירתה כאמור להשקיע במפעל תעשייתי שבבעלותה לרכישת נכסים יצרניים (למעט בניינים), השקעה במחקר ופיתוח בישראל, או תשלום שכר עובדים לעובדים חדשים שנוספו למפעל (ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום שנת 2021).

לפי הצעת החוק שאושרה היום, ככל שחברה תבקש לחלק חלק גדול יותר מהכנסתה, כך תגדל הטבת המס שלה תזכה, אך כאמור בכל מקרה מס החברות לא יפחת מ-6%.

בנוסף, קובעת הצעת החוק, בהוראה קבועה, מחיקה של הוראה בחוק לעידוד השקעות הון שאפשרה לחברות לחלק רווחים שלא יוחסו להכנסות פטורות, בשל מחלוקות בין חברות לבין רשות המסים אם הדבר אפשרי, ולקובע כי חברה שיש לה הכנסה צבורה וחילקה דיבידנד, יראו חלק מהדיבידנד כאילו פרופורציוני לכלל הרווח שלא חולק.

אושר בטרומית: ניתן יהיה לשלם בתשלומים גבוה מ-250 ש"ח
משרד השיכון: חצי מיליון דירות חדשות בארבע השנים הקרובות
משרד האוצר: לאן נעלמו 33 מיליון שקלים כספי פיקדון של עובדים זרים?
אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה
סוכם: דמי הקיום של החיילים יועלו ב-50%
האם המגזר החרדי הוא הדבר הבא בשוק ההייטק הישראלי?
ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת מס רכישה על דירה שנייה
כצפוי: שר האוצר חתם על הצו המטיל מס קניה על סיגריות אלקטרוניות
שאלת המיליארד דולר: כמה כסף שילמו מפעלי ים המלח על רווחי מס יתר?
בנק ישראל: מגבשים סל משכנתאות אחיד ונתון להשוואה