צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק שמיני - פרה התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק שמיני - פרה התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק שמיני - פרה התשפ"ב

שמיני - פרה התשפ"ב

נושאי השיעור: מעשה שהיה עם בעל 'שדה יצחק' שחי לפני כמאתיים שנה, אשר לא הבין את דברי רש"י בעניין סימני החגבים הכשרים, ולפתע הגיע חגב לביתו וישה על ספרו וכו', והבהרת דברים לגבי מה שכתב שם בעניין. סיפור דומה שאירע עם הגרח"ק קניבסקי זצוק"ל, דברים שהביאו בשמו בעבר כי אין זה נס אלא סייעתא דשמיא ללומדי תורה, הבנת מרן שליט"א מדוע בתחילה התחמק הגרח"ק מלענות האם אירע לו מעשה זה ולאחר מכן הודה ואישר שכך היה, עפ"י דברי רבי דן טיומקין אשר שוחח השבוע עם מרן שליט"א בעניין וכפי שפורסם בעלונו חלקי בעמלי בשבוע זה, וכן סיפורי המשך למעשה זה שפורסמו בעלון שם ובעלון כתרי תורה. בעניין סימן האות חי"ת על גבי ליבו של החגב, ויתר הסימנים המובאים במדרש הגדול. בעניין השמעת 'שיר השירים' בנוסח ק"ק תימן ברמקולים המודיעים על כניסת השבת בעיר ב"ב ואלעד בשב"ק שלפני פורים, תשובת המפעיל כי בשב"ק שלאחר מכן אי אפשר היה להשמיע זאת מפאת פטירתו של הגרח"ק זצוק"ל, ותגובת מרן שליט"א כי זה נקרא לעשות ליצנות מהתימנים. הסיבה שמייחסים את אכילת החגבים לתימנים דוקא, למרות שגם המרוקאים והתוניסאים ועוד אכלו אותם, זה מפני שרק התימנים ידועים כשומרים על המסורת האמיתית, כמו גם לגבי ניקור הבשר וכן המבטא הנכון ועוד. דברי מה"ר שלום מנצורה זצ"ל שהיה בדור שאחרי מהרי"ץ זיע"א בעניין סימני החגבים הכשרים, וכן לגבי חגב אחר קטן שהוא טמא ואסור באכילה, וכן לגבי גוי או עם הארץ המביאים חגבים קלויים או מבושלים שאין לאכלם, ותמיהה על דבריו כי אחד מהסימנים של חגב טהור הוא שצוארו ארוך, כי סימן זה אינו מופיע בספרי חז"ל. תגובת מרן שליט"א לשואל על המובא בשיעור מוצש"ק פקודי לגבי ר' יוחנן שהיה ג"כ תלמידו של אלישע אחר, וכן לגבי המובא בשיעור מוצש"ק ויקרא בעניין אזני המן, ותשובה לשאלה שהרי גם בורקס חלבי נעשה בצורה משולשת. תוספת דברים מבעל זרע שמשון לגבי המאכל אזני המן, ודברים נוספים בעניין, ותמיהה על דברי המפה איתן בעניין קדלי חזירי שהגיש אחשורוש לאסתר והיא לא אכלה.

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו