חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך

שמחה בעולם התורה עם הגיעה הבשורה המשמחת על שחרורו מבית החולים של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש ר"י 'באר מרדכי', זאת לאחר אשפוז ממוצאי חג הפורים

חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך

לאחר כתשעה חודשים שבו שהה ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א ר"י 'באר מרדכי' באשפוז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים כשהוא שרוי במצב קשה וחמור וכשהוא שרוי בין חיים למוות, אתמול (רביעי) הגיעה הבשורה המרגשת על שחרורו של רה"י מבית החולים.

כזכור, ראש הישיבה אושפז במוצאי חג הפורים בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים בעקבות זיהום חמור בגופו והוא הורדם והונשם ואף עבר החייאה מוצלחת בזמן האשפוז הממושך.

במהלך כל התקופה נערכו מאות עצרות תפילה וזעקה בכל היכלי התורה והישיבות בתי כנסיות ובתי מדרשות ומוסדות התורה החינוך בכל רחבי תבל, לתפילה וזעקה לפני אדון כל, לקיים בנו חכמי ישראל שיחוס ה' על פליטת בית סופריהם וישלח דברו וירפאהו.

כאמור, לאור התייצבות משמעותית במצבו הרפואי בתקופה האחרונה, שוחרר בחסדי שמים רה"ימ ביה"ח להמשך אשפוז וטיפול רפואי ביתי. ל'בימה' נודע כי דירה מיוחדת הוכשרה לכך בעיר בני ברק סמוך לבית אחיו הגאון רבי אשר הכהן דויטש, בליווי צוות רפואי צמוד.

מתלמידיו נמסר: "מתוך הודאה על העבר מתבקשים המוני בית ישראל להמשיך ביתר שאת ועוז לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה, אחר שרבינו מרן שליט"א עדיין מחובר למכשיר ההנשמה ושרוי בחולשה גדולה ובצער גדול, ובודאי זכות התפילה וההתעוררות יעמדו שבמהרה ישוב לאיתנו הראשון כבתחילה ולרפואה שלמה בקרוב ממש".

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של רבי ברוך שמואל הכהן בן לאה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

הרב ברוך שמואל דויטש
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט