העילוי של 'אורחות תורה' התארס עם בת חבר הכנסת

שמחה בעולם התורה: הבחור החשוב, העילוי דוד חיים עסיס הי"ו התארס בשעה טובה ומוצלחת, עם בתו של ח"כ אוריאל בוסו

העילוי של 'אורחות תורה' התארס עם בת חבר הכנסת הבההבההבההבה

התרגשות ושמחה גדולה בעולם התורה: אמש, נחגגה שמחת ה'ווארט' לבתו של ח''כ אוריאל בוסו עם השקדן הנודע הבה''ח ר' דוד חיים עסיס הי''ו, מבחירי עולם הישיבות, המוכר בבקיאותו יוצאת הדופן בפרד"ס התורה, מחניכי הישיבה המעטירה "אורחות תורה" (בנשיאותו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל).

בישיבת "אורחות תורה", מספרים כי ההתרגשות פרצה שחקים, חבריו לישיבה סחים בהתפעלות אודות התמדתו המופלאה של הבחור העילוי, האהוב והאציל של הישיבה, ירא השמים מרבים דוד חיים עסיס, אשר לא פעם נראה בשעות הלילה המאוחרות שוקד על תלמודו ומבקש להעמיק עיונו בסדרי הישיבה.

בחורי הישיבה, חבריו לספסל הלימוד, מציינים את דוד חיים כבחור נעים הליכות המאיר פנים תמיד לכל אחד, ומשוחחים על כך שקיבל את הראוי לו משמיא והתארס עם בחירת ליבו, ענבי הגפן בענבי הגפן, בת לשושלת המפוארת של משפחת מלכות אבוחצירא - ביתו הראשונה של הח"כ הדומיננטי ממפלגת ש"ס, הרב אוריאל בוסו.

אמש התקיימה שמחת הווארט בעיר פ"ת (המאורסת במזל"ט הינה נינתו של רבי יצחק אבוחצירא - הבבא חאקי זצ''ל). כאשר הערב כולו התקיים על פי ההנחיות המחמירות של משרד הבריאות.


חבריו שמחים עד למאוד באירוסיו, אך יחד עם זאת, ממאנים להאמין בכך ש'הרוח החיה' של הישיבה תעזוב אותם לבדם. חבריו מספרים על העילוי: "אנחנו זוכרים אותו ממשיך ללמוד עמוק לתוך הלילה בשעה שהיינו עייפים מלימודנו בישיבה, היה דוד חיים ממשיך ועמל בתורה בכל כוחו עד השעות הקטנות של הלילה".


בזכות ידיעותיו העצומות בתורה, זכה העילוי ר' דוד חיים נ''י להוציא בימי בחרותו קונטרסים רבים בסוגיות הש"ס והפוסקים מיוחדים במינם שנתקבלו בחביבות רבה על ידי מרנן ראשי הישיבות שליט''א, ביניהם ספר בסוגיית ידות בנדרים, קונטרס עב כרס בסוגיית גר קטן במסכת כתובות, וקונטרס אמירה בקידושין, שו''ת מקיף בסוגיית מצווה הבאה בעבירה, קונטרס בניית סוכה בענייני חג הסוכות, פרשנדתא - עיונים וביאורים בש''ס, הקונטרסים שנות חיים ותורת חיים בתורת מרן הגר''ח פאלאג'י זיע"א.


יהי רצון שהזיווג יעלה יפה!

האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס