השר כהנא מציג את רפורמת הכשרות

במכתב ששלח לרבני ערים, רבנים מקומיים וראשי המועצות הדתיות כתב השר כהנא: אתמול סיימה הוועדה את דיוניה ואישרה את הנוסח הסופי של הצעת החוק לקריאה שניה ושלי...

השר כהנא מציג את רפורמת הכשרות שר הדתות מתן כהנא

במכתב ששלח לרבני ערים, רבנים מקומיים וראשי המועצות הדתיות כתב השר כהנא: אתמול סיימה הוועדה את דיוניה ואישרה את הנוסח הסופי של הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.

1. מועצת הרבנות הראשית לישראל תקבע סטנדרט כשרות מחייב בשתי רמות - רגיל ומהדרין. המועצה רשאית לקבוע סטנדרטים מחמירים יותר אם תרצה בכך, סטנדרטים אלו יפורסמו ויהיו שקופים לציבור הרחב.

2. תוקם יחידה הממונה על הכשרות ברבנות הראשית ויוקנו לה סמכויות פיקוח ואכיפה רחבות מהסמכויות הקיימות כיום. במסגרת זו, בין היתר, יוכל הממונה להורות על הסרת תעודות הכשר, ליטול דגימות ומסמכים ואף להיכנס לבית העסק ללא צורך בצו מיוחד.

3. שלושה רבנים מוסמכי רבנות ובעלי כושר לרב עיר ולרב איזורי ושכיהנו כרבני עיר או כרבנים מקומיים, בעלי ידע וניסיון מוכח בכשרות, יוכלו לקבוע סטנדרט נוסף לכשרות (לקולא או לחומרא). סטנדרטים אלו יפורסמו ויהיו שקופים לציבור הרחב.

4. כשרות תינתן בפועל על ידי גוף פרטי נותן הכשר שקיבל רישיון מהממונה על הכשרות ברבנות הראשית או על ידי רב מקומי או רב עיר במועצה דתית שהוכרה על ידי השר כמועצה דתית מוסמכת. לצורך הכרה כמועצה דתית מוסמכת תבחן המועצה בשלושה פרמטרים:

א. התנהלות מקצועית תקינה בתחום הכשרות בהתאם לחוות דעת הממונה על הכשרות ברבנות הראשית.

ב. התנהלות כספית וניהולית תקינה לפי כללים שייקבעו.

ג. בדיקת אי קיום בעיות של טוהר מידות.

5. מועצה דתית מוסמכת תפעל אך ורק בהתאם לסטנדרטים שקבעה מועצת הרבנות הראשית לישראל. גוף פרטי נותן הכשר רשאי לפעול גם לפי סטנדרט שקבעו שלושת הרבנים (ראו סעיף 3 לעיל).

6. כל גוף נותן כשרות בישראל, בין אם הוא גוף נותן הכשר ובין אם הוא מועצה דתית מוסמכת, יפוקח על ידי יחידת הממונה על הכשרות ברבנות הראשית.

7. בראש כל גוף נותן הכשר תעמוד סמכות הלכתית, בעלת ניסיון משמעותי בדיני כשרות ובמתן כשרות. גוף זה מחויב לפעול בהתאם להנחיות ההלכתיות של בעל סמכות זה.

8. מחיר תעודת הכשרות יקבע על ידי התאגידים והמועצות הדתיות מול בתי העסק במסגרת תחרות חופשית.

9. גוף שלא הוכר על ידי הממונה ולא קיבל רישיון כגוף נותן הכשר לא יוכל לתת כשרות וגם לא יוכל לתת שירותים נוספים כמו פיקוח על גבי גוף כשרות בעל רישיון.

10. גוף נותן הכשר העומד בכללים יוכל לעסוק גם בכשרות ליבוא מוצרים מחו"ל ובלבד שיביא לידיעת הרבנות הראשית על שיווק המוצר בישראל בטרם החל לשווקו.

11. גופי כשרות הפועלים בחו"ל, ולא קיבלו רישיון לתת כשרות בישראל, יפעלו ע"פ נהלי הרבנות הראשית הקיימים היום.

12. תחום שחיטת חו"ל ישאר כפי המצב הקיים היום ברבנות הראשית.

13. בע"ה, תוכנית הכשרות החדשה תיכנס לתוקף בעוד שנה, בתחילת השנה הלועזית הבאה למניינם. עד לכניסת התוכנית לפועל והסדרת הנושאים הנחוצים לתחילת פעולתה, המועצות הדתיות יפעלו על פי הוראות מעבר.

תקופת המעבר:

14. רב מקומי או רב עיר יוכל לתת כשרות גם בתחומי רשות אחרת אם ירצה בכך, ובלבד שיש לו מערך פיקוח הכולל מפקחים.

15. מועצה דתית שתפעל בתחומי מועצה אחרת, תידרש לפעול על ידי מפקחים ומשגיחים הפועלים מטעמה. אגרת הכשרות של בית העסק תשולם למועצה הדתית נותנת הכשרות. עדכונים מנהלתיים מפורטים בהתאם ללוחות הזמנים ישלחו בהמשך מלשכת המנכ"ל במשרדי.

חוצפה: סירב למכור תצלום - המיסיונרים תובעים את הצלם
ניקו את בורות הטבילה - לא תאמינו מה מצאו בפנים
השוטר העליל תקיפה על העצור - מח''ש סגר את התיק
דרישה: לפתוח בחקירה פלילית נגד הפרופסור שהסתיר את שולחיו לכנסת
קרה באמת: חתול פלש לרכב ונעל את עצמו מבפנים • צפו
אושר בקריאה ראשונה: הוצאה לפועל לא תבטל החזקת רישיון נהיגה
היכונו לקראת סופת חול חזקה
חוק הרכב העצמאי: יאפשר 400 מוניות אוטונומיות בישראל
מס על מיצים טבעיים? משרד הבריאות מציג נתונים בניגוד לדעת המומחים
כמה תלונות יש על הדואר? תלוי את מי תשאלו