מעמד לחיים במעונו של האדמו"ר ממשכנות הרועים

אמש התקיים לחיים טיש במעונו של האדמו"ר ממשכנות הרועים לרגל השמחה השרוויה במעונו בנישואי נכדו בן לבנו רבי עקיבה בניו יורק. המעמד התקיים כאמור אמש ביום שנ...

מעמד לחיים במעונו של האדמו"ר ממשכנות הרועים

אמש התקיים לחיים טיש במעונו של האדמו"ר ממשכנות הרועים לרגל השמחה השרוויה במעונו בנישואי נכדו בן לבנו רבי עקיבה בניו יורק.

המעמד התקיים כאמור אמש ביום שני לאחר תפילת ערבית לאחר שנבצר מהאדמו"ר להגיע לשמחה, המעמד התקיים למשך שעה ארוכה בין המשתתפים ר' חיים צבי טיייטלבוים אב"ד סאטמאר ירושלים רבי יהושע דוד טורצין ורבי משה קאהן ר"יי תולדות אהרן האדמו"ר מקלשין רבי יהושע אשר כהנא מו"צ העדה החרדית רבי שמואל ליברמן מו"צ העדה החרדית.

מעמד לחיים במעונו של האדמומעמד לחיים במעונו של האדמומעמד לחיים במעונו של האדמו
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח