גלריה: שמחת בית ספינקא - מאקאווא ב"ב

תיעוד שמחת התנאים לבת האדמו"ר מספינקא סאסרעגען, בן האדמו"ר מספינקא ב"ב זצ"ל, וחתן אב"ד סערדאהעלי בית שמש ר' יהודה ניישלאס חבר בד"ץ העדה החרדית. החתן הוא...

גלריה: שמחת בית ספינקא - מאקאווא ב"ב

תיעוד שמחת התנאים לבת האדמו"ר מספינקא סאסרעגען, בן האדמו"ר מספינקא ב"ב זצ"ל, וחתן אב"ד סערדאהעלי בית שמש ר' יהודה ניישלאס חבר בד"ץ העדה החרדית. החתן הוא בן הגה"צ ר' מנחם מענדיל יהושע לעמברגר, בן אבד"ק מאקאווא בני ברק זצ"ל, וחתן אב"ד סערדאהעלי ר' ירמי' ניישלאס. בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים ומאות חסידים שהגיעו לאחל מזל טוב.

שמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא בשמחת בית ספינקא - מאקאווא ב
שנה לאסון מירון: אושר חוק לפיצוי נפגעי אסון
בית הדין לעבודה קבע: מחלת הפרקינסון תוכר כתאונת עבודה
בית שמש: ילד נפגע מרכב
יצא לטבול בערב שבת - ונכלא לשבת
להשקות צמאי חסדך: בל"ג בעומר יחולקו רבבות בקבוקי מים לעולי מירון
אושרה העברת 22.5 מיליון ₪ עבור משפחות נספי אסון מירון
ונשמרתם: מהפכה למניעת שכחת ילדים ברכב
נקברו נרצחי הפיגוע באלעד
הותר לפרסום: שמות הנרצחים בפיגוע באלעד
מפחדים מטיסות? זה הטריק של חברות התעופה להרגעת הנוסעים