הגר''ד מחבר: סגולות השלג

לכבוד הסערה וירידת השלג ברחבי הארץ: סגולות נדירות אשר השלג מסוגל לגרום להן מאת הגאון הגדול, הרב דן מחבר שליט''א

הגר''ד מחבר: סגולות השלג

לכבוד ירידת השלג ברחבי הארץ: סגולות נדירות על מעלת השלג מאת הגאון הגדול הרב דן מחבר שליט''א:

מובא בספר 'נהר שלום' (דף מז' ע"א) כונת המצח, ימרח מצחו בשלג ג"פ ויכוין להמשיך ג' אלפין של ג' אהי"ה במילוי הג' אלפין, גי' שלג. והם בבינה, להמשיכם במצחא דז"א למתק הדינים שאותו המצחא, ויתרחצו בחלב, והוא טוב מאוד להסיר הכעס והשכחה:

זכירה: כתב בספר הזכירה וז"ל, סגולה לשכחה, כתבו המקובלים יטול משלג הראשון שנופל על הארץ, וירחץ עיניו ומצחו, כי 'שלג' גימטריא 'שכחה' עכ"ל.

מובא בפרי עץ חיים בשם רבי חיים וויטאל זצ"ל, סגולה שלא ישכח הלימוד לרחוץ מצחו ג' פעמים בשלג, כי שלג בגמטריא שכחה.

הרג''ד מחבר שליט''אשלג בצפון הבוקר

לכפרת עוונות: לקחת גוש שלג או קוביות קרח ולהעביר תשע פעמים על הזרועות ימין ושל שמאל מקדימה ומאחורה. (מרן גע"ו רבנו יוסף חיים זיע"א)


יקח בידו הימנית כדור שלג, ואם אין אפשר קרח מהמקפיא כדברי הבן איש חי בלשון חכמים, ויעביר על מצחו מפאת הראש האחת למשנה הלוך ושוב שלש פעמים, בכל פעם יאמר ״אלף״. והרי אלף אלף אלף גימטריא שלג. ויכווין שלג גימטריא ״שכחה״ ועל ידי כן יזכור לימוד התורה ולא ישכחנה, ויהיו קבועים וקפואים ושמורים דברי התורה במוחו ולא יופשרו ויוזלו חלילה.

ואמר לי מור אבי ז״ל שטוב לומר בפיו אחר ההעברה של השלג או הקרח על מצחו שלש פעמים עם אמירת אלף יאמר תפלה קצרה: "יהי רצון מלפניך אדוני אלהי ואלהי אבותי שבזכות שלש אלפין של שלש שמות אקיה העולים גימטריא שכחה, תסלק השכחה ממני, וכל מה שלמדתי ואלמד עוד בסייעתך לא אשכח, ויהיו דברי התורה קבועים בלבי, ושמורים וקבועים וקפואים במוחי, ולא יזלו משם, אלא אזכרם על בוריים בכל עת שארצה, ונאמר זכר עשה עשה לנפלאותיו חנון ורחום אדוני".

ויהי רצון שיתקיים אצלנו הפסוק: "אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשּׁנִים - כַּשּׁלֶג יַלְבִּינוּ, אִם יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע – כַּצֶּמֶר יִהְיוּ".

סוגיית החיסונים: הרב דב קוק הושתק? "איני ראוי"
הסתיים הדיון בביהמ"ש בנוגע להנגשת מערת המכפלה
מולדובה: קריאת המגילה על ידי רבי שמשון איזיקסון שליט''א
האם אפשר לסמוך על כשרות הרבנות בפסח • הלכה יומית
השיטה בטובה ביותר להצבעה בבחירות! • צפו
הדף היומי מסכת פסחים דף קב
פנינה יקרה: אחת התרופות הגדולות
מתכון לאושר ושמחה תמידית • צפו
האם צריך להחמיר במצה שרויה בפסח • הלכה יומית
מדוע ירד שמואל לקומת הקרקע לפני קידוש? • דף היומי