רשות המיסים: נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעצמאים עם מחזור של עד 300 אלף ₪

נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

רשות המיסים: נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעצמאים עם מחזור של עד 300 אלף ₪ רשות המסים בת

לאחר שמליאת הכנסת אישרה אתמול בשעות הערב את תכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש), נפתחה היום (יום ג') באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן המשולם, בסכום של עד 6,000 ₪, לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ₪, עבור החודשים מאי יוני.

במסגרת זו, יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. את הבקשה למענק ניתן להגיש תוך 90 יום. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

• עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.
• - 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.
• - 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

זכאים למענק :
• עצמאים יחידים שניהלו עסק בשנת 2019 והעסק היה פעיל עד ה-31.12.2019 לפחות.
• חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
• העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
• העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו.

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים.

רשות המסים תפרסם בהקדם את המועדים להגשת בקשות למענקים הנוספים במסגרת תכנית הסיוע הכלכלי והם מענק השתתפות בהוצאות לעסקים עם מחזור עד 400 מיליון ש"ח, המענק לעוסקים חדשים שהחלו פעילותם העסקית מינואר 2020, ומענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה בסכום של עד 15 אלף.

בימה - המעודכנים מעדכנים
אושר: פריסת סיבים אופטיים כלל ארצית לאינטרנט
162,000 ₪ קנס בגין הטעיית צרכנים בנושא כשרות
חברת החשמל תאפשר לשלם חובות ללא ריביות ועמלות ובפריסה נוחה
טיסתכם שונתה? כעת לא תחכו זמן רב להחזר
לבקשת טסלר: יקודמו משאבות שומרי שבת
ועדת הכלכלה אישרה להאריך את התיקונים ל"חוק טיבי" עד סוף השנה
פרופ' גרוטו: נאפשר כניסה של יותר מ-10 אנשים לחנויות
בידקו: תוקף תעודת הזהות שלכם עומד לפוג
הצפה טוטאלית באזור תחנת הרכבת הרצליה • התחנה נסגרה
נחנך הסניף המחודש של 'שוק מהדרין' בשכונת עמישב