הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין

ברימנוב שבפולין נערכה הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בהשתתפות מאות מרחבי העולם, לקראת ההילולא שופץ האוהל שעל ציוני הקדוש לרווחת המתפללים

הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין

הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א נערכה בשבוע שעבר בעיירת 'רימנוב' שבפולין בראשות נכדו האדמו"ר מרימנוב שליט"א.

בהילולא השתתפו מאות מרחבי העולם, לקראת ההילולא שופץ האוהל שעל ציוני הקדוש לרווחת המתפללים, התפילות וסעודת היארצייט נערכו בבניין הכנסת אורחים אש"ל רימנוב.

הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א

בימה

הילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרההילולת הרהאוהל בעל ההילולאבניין ההכנסת אורחים ברימנובבסעודת ההילולא עם הרהבסעודת ההילולאבציון בעל הדברי יחזקאל משינאוואבציון הרהק רבי דוד מלעלובבקריאת קוויטלאך בציוןהאדמותפילת שחרית בראדומסק20221124_095525הילולת הרההילולת הרהבציון הרהציון בעל ההילולא
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט