חכמי הדור: להרבות בתפילה בעקבות המצב הקשה

חכמי הדור ובראשם מרן ראש הישיבה, הגר״ש בעדני שליט''א, התאחדו בקריאה חריגה ודחופה עקב המצב להתחזק בשעת עת צרה ליעקב, להרבות בתפילה מעומק הלב על המצב הקשה

חכמי הדור: להרבות בתפילה בעקבות המצב הקשה הגר''ש בעדני שליט''א

כפי שפורסם מעל 'בימה' זו, בעקבות המצב הקשה, היום מוכרז יום תפילה כלל עולמי, בכל הקהילות בישראל ובעולם, לאחר ברכת שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט''א לקיום התפילות.

מעמד התפילה העולמי יתקיים בקבר רחל אמנו ביום חמישי הקרוב ח' טבת החל משעה 16:00. התפילות יתפרסו בכל רחבי תבל כך שכל יהודי יוכל קחת זכות אפילו בתפילה קטנה בכלל ישראל.

בנוסף לכך, חכמי הדור הרב שלום כהן, הגר''י יוסף, הרב צדקה, ובראשם מרן ראש הישיבה, הגר״ש בעדני, התאחדו בקריאה חריגה ודחופה עקב המצב להתחזק בשעת עת צרה ליעקב, להרבות בתפילה מעומק הלב על המצב הקשה.

"נתמעט "הבל פה של תינוקות של בית רבן" שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי" כותבים גדולי הדור. 'ומוסיפים מהי התרופה למכה: "והדרך היחידה להנצל מהצרה, לראות מה "דעת תורה" בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו".

ומוסיפים ואומרים: "וכבר הבטיח הרמב"ם שעל ידי התפילה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו". ויהי רצון שנזכה להרבות באחדות ואהבת ישראל ולא לשנוא את אחינו.

המכתב המלא:
"עת צרה היא ליעקב
ב"ה ח' שבט תשפ"א"

"לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבונינו נענשנו בחוסר התפילות בבתי כנסת, ובחוסר לימוד התורה בהיכלי הישיבות כתיקנן, אשר "כי הם חיינו" ונתמעט "הבל פה של תינוקות של בית רבן" שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי ("קורונה"), ומהם כמה שנפטרים רח"ל, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח"ו".

"והדרך היחידה להנצל מהצרה, לראות מה "דעת תורה" בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמיתית מבוארת בדברי הרמב"ם (הל' תעניות) וז"ל: 'מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנא' על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות".

כלומר כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זעקו עליהם והריעו'. וממשיך הרמב"ם: 'ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן', וקובע הרמב"ם (שם)' הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם'.

"ועל כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העוה"ז וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של "ולא תתורו" שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח"ל וכבר הבטיח הרמב"ם שעל ידי התפילה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו".

"על כן אנו קובעים בזאת להתפלל בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות והישיבות, לומר אחר התפילה ג' מזמורי תהילים אלו: א. יענך ה' ביום צרה (מזמור כ') ב. "אשא עיני אל ההרים" (מזמור קכא") ג. "ממעמקים קראתיך ה' (מזמור ק"ל). ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמ"ב "משכיל לדוד".

לסיום ביקשו החכמים: "ויהי רצון שהקב"ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם".

שמחה בבטחה ובבריאות: שיא היערכות בבני ברק לשמירה על הסדר
רק ליהודים: תקנות העוצר הלילי אושרו
לכבוד פורים: מפת המחסומים של המשטרה
נתניהו: "ישראל תתחיל לחסן ילדים"
ללא אישורכם: יועבר מידע על מי שלא קיבל חיסון
‘בלי המגזר החרדי והמגזר הערבי מצבנו היה טוב יותר’
שלב פינוי הזפת מהחופים יוצא לדרך
ירושלים: מאות משלוחי מנות לילדים מיוחדים
פורום ההתיישבות הצעירה: אשרו את ההתיישבות
"את פרשת חטיפת ילדי תימן, הבלקן והמזרח צריך לכתוב בספרי היסטוריה"