האם מותר למנות את ישראל לדבר מצוה? • דף היומי

כיצד היו עושים הגרלה בבית המקדש? ומדוע הראו משמים לרב נחמן סיוט בחלום הלילה? • הדף היומי מסכת יומא דף כב

האם מותר למנות את ישראל לדבר מצוה? • דף היומי

הדף היומי מסכת יומא דף כב

הדף היומי מסכת יומא דף לח
תיעוד: יו"ט שבועות בחצר הקודש סאווראן‎
מרן ראש הישיבה: "נחפשה דרכינו ונחקורה" • צפו
מרן רה"י בשיחה מיוחדת בעקבות המצב הביטחוני והאסונות • שידור חוזר
הדף היומי מסכת יומא דף לז
רבותנו תקנו לנו ברכות לכל המצוות • הלכה יומית
שְׁלַח רְפוּאָה שְׁלֵמָה: התפללו לרפואת הפצועים באסון הפרנצ'עס
קורע לב: הרוגי האסון מובאים למנוחות
טיש נעילת החג בחצר הקודש סאדיגורה • צפו
הכנסת ספר תורה בקהילת המתמידים • תיעוד מלא